Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa tillgänglighetsredogörelse

– så får du de viktiga delarna på plats

Lagen om webbtillgänglighet ställer krav på att varje webbplats ska ha en tillgänglighetsredogörelse där eventuella brister tas upp, och där planer på hur dessa ska åtgärdas återfinns. En grund till detta, där eventuella brister i den tekniska plattformen redovisas "automatiskt", finns redan färdig när du har din webbplats i Drupal – men du som är webbplatsansvarig ansvarar för att resten av formuläret fylls i.

Denna sida innehåller en guide kring hur du fyller i formuläret för tillgänglighetsredogörelsen och hur det rent tekniskt fungerar.

Mer information om det rent innehållsmässiga när det gäller tillgänglighetsredogörelsen finns på lathundens sidor om webbtillgänglighet.

Läs mer om tillgänglighetsredogörelsen på sidorna om webbtillgänglighet

Hur tillgänglighetsredogörelsen ser ut innan de tomma fälten fylts i
Tillgänglighetsredogörelsen är en mall som behöver fyllas i innan den går att använda.

På din webbplats finns redan en färdig mall till en tillgänglighetsredogörelse på adressen /accessibilitystatement eller /tillganglighetsredogorelse (beroende på sajtens språk). Men den innehåller luckor och går inte att använda som den är, utan du måste själv fylla i vad som gäller din webbplats.

Sådant som är gemensamt för hela Drupalmiljön tar Webbavdelningen ansvar för, men det är du som vet exempelvis om dina bilder har (bra) alt-texter, om videor som finns på webbplatsen är textade eller om alla dokument som finns tillgängliga på webbplatsen följer det som lagen kräver för till exempel Word- och pdf-filer.

Den mall som finns på /accessibilitystatement (/tillganglighetsredogorelse) ska kompletteras med det som är unikt för er webbplats. Dina ändringar lägger du in med hjälp av ett formulär. Om du är inloggad så kan du direkt på sidan /accessibilitystatement (/tillganglighetsredogorelse) växla mellan visningsläge och redigeringsläge med hjälp av flikarna "View information" och "Edit information".

Växla mellan visningsläge och redigeringsläge för tillgänglighetsredogörelsen
Använd flikarna för att växla mellan visningsläge och redigeringsläge för tillgänglighetsredogörelsen

Du kan också komma direkt till redigeringsläget via Settings -> Information on static pages -> Accessibility statement i administrationsmenyn.

Tillgänglighetsredogörelsen kan redigeras via administrationsmenyn
Du hittar inställningarna för tillgänglighetsredogörelsen en bit ner under Settings i administrationsmenyn.

Innehållet i de två första fälten "Website" och "Department/Division/Unit" blir en del av rubriken samt inledningen på första meningen. De måste finnas för att visa vilken webbplats det handlar om, samt vem som har ansvaret för den.

Skärmklipp som visar fälten "Website" och "Department/Division/Unit"
Fyll i fälten "Website" och "Department/Division/Unit" för att tydliggöra vem som har ansvaret för sajten.

Under "Status" väljer du det alternativ som passar bäst för din webbplats. För att påstå att det inte finns några kända problem med tillgängligheten på webbplatsen krävs det förstås att du verkligen letat, och gjort tester (se nedan).

Skärmklipp som visar radioknappar för valet om sajten har tillgänglighetsproblem eller inte
Välj aktuell tillgänglighetsstatus för din webbplats efter en noggrann genomgång.

"Technical Status" fördjupar det du angivit under "Status". Om allt material är tillgängligt väljer du det första alternativet.

Skärmklipp som visar radioknapparna för teknisk status gällande tillgänglighet
Välj det alternativ som bäst avspeglar verkligheten på er sajt.

Om det finns otillgängligt material så väljer du alternativ två eller tre och behöver i så fall förtydliga ytterligare under "Inaccessible content".

Skärmklipp som visar fältet "Inaccessible content"
Redogör för de avvikelser från tillgänglighetskraven som finns på webbplatsen.

"Test Method" och "Test Date" handlar om hur du burit dig åt (och när) för att komma fram till det som du påstår ovan. Det finns olika tekniska verktyg man kan använda, men också en systematisk manuell genomgång av en mindre webbplats kan fungera.

Skärmklipp som visar fältet "Test Method"
I fältet "Test Method" uppger du hur ni kommit fram till påståendena i tillgänglighetsredogörelsen.

"Published Date" är när din webbplats först lanserades, alternativt när den publicerades i Drupal 8. Detta är det frivilligt att fylla i.

Under "Statement Updated" uppger du när tillgänglighetsredogörelsen senast uppdaterades.

Lägg slutligen in en länk till tillgänglighetsredogörelsen till höger i sidfoten (Settings > Manage site information > Footer information).

Lägg in länken i sidfoten under rubriken "Genvägar".
Lägg in länken i sidfoten under rubriken "Genvägar".

Skriv in "Genvägar" under "Title". Döp själva länken till "Tillgänglighetsredogörelse" och länka den till "/accessibilitystatement" (/tillganglighetsredogorelse på svensk sajt).

Länken som ska anges ska gå till "/accessibilitystatement".
Länken som ska anges ska gå till "/tillganglighetsredogorelse" ("/accessibilitystatement" för engelska webbplatser).

Kontaktformulär

På din tillgänglighetssida finns länkar till kontaktformulär ("Kontakta oss") för att användare ska kunna rapportera brister eller om de inte kommer åt önskat innehåll, dessa formulär skapas automatiskt och du ska inte skapa egna sådana. De finns automatiskt på alla sajter under /tillganglighetsredogorelse/kontakt (eller /accessibilitystatement/contact på engelska sajter)

Exempel: https://lathunden.prodwebb8.lu.se/tillganglighetsredogorelse/kontakt