Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundläggande inställningar

I det här avsnittet går vi igenom de grundläggande inställningar som du vanligen bara måste tänka på när du ska sätta upp en helt ny webbplats. Men det är också bra för dig som tar över ansvaret för en befintlig webbplats att veta hur de här inställningarna fungerar. Naturligtvis kan du även gå tillbaka och göra ändringar vid behov.

Inställningarna gäller bland annat olika fasta delar i webbmallen som ger webbplatsen ett grundutseende som återkommer på alla sidor.

Vi tittar exempelvis på hur du skapar webbplatsens sidfot, en yta längst ned i webbmallen som används för bland annat kontaktinformation. Det finns även möjlighet att bygga en sidfotsmeny med länkar som hamnar ovanför sidfoten – den går vi igenom i avsnittet om grundläggande menystruktur.

De grundläggande inställningarna återfinns i huvudsak under Settings > Manage site information.

Bild på var du hittar grundläggande inställningar.

 

Website settings

För att ändra grundläggande inställningar för en webbplats så måste man vara inloggad med behörigheten "site admin". Välj därefter Settings > Manage Site Information > Website Settings

Bild av webbplatsens titel och subtitel.

Webbplatsens rubrik och underrubrik anges i de två översta fälten. Rubriken kan till exempel vara namnet på en institution, medan underrubriken anger vilken fakultet som institutionen tillhör.

I nästa fält anges vilken landing page som ska vara webbplatsens startsida. Det går att skapa hur många landing pages som man har lust med, men här väljer man den som man faktiskt vill ska dyka upp då någon surfar till ens webbplats. Det här är ett aktivt sökfält, så lägg bara på minnet vad du döpt din startsida till ("startsida" är ett hett tips!) och sök upp den här. 

Bild av hur du väljer startsida.

Mer information kring utformning av Landing page

 

Under Settings finns två kryssrutor med val som du behöver ta ställning till.

  • Med hjälp av den första kryssrutan väljer du om länken till Lunds universitets huvudsajt lu.se ska synas uppe till vänster i genvägsmenyn. (Om du har en engelsk extern webbplats så länkar den i stället till lunduniversity.se, har du en intern webbplats går länken till Medarbetarwebben och har du en intern engelsk webbplats så går länken till Staff Pages i stället.)
     
  • Den andra kryssrutan, "Enable top news", handlar om hur man vill hantera nyheterna på din webbplats. Om du kryssar i den så kan du välja ut en huvudnyhet redaktionellt och lyfta upp den lite extra. Lämnar du rutan utan kryss så kommer helt enkelt den senaste nyheten först i nyhetslistan.

Header Menu Settings

Nästa rubrik under Manage Site Information är Header Menu Settings. Hit kan du återvända då menyn är på plats, och bestämma dig för om du vill ha "Elevated Menu Links" aktiverade eller inte.

Det handlar om mobilläget där huvudmenyn blir en liten "hamburgare" (tre vågräta streck under varandra) ute i kanten.

Bild på Elevated menu links.

Har du Elevated Menu Links aktiverade, så kan du här lägga in maximalt tre menylänkar som du särskilt vill lyfta fram. De går då att komma åt utan att man behöver leta igenom hamburgermenyn. 

Language Link

Language Link är en mycket rättfram inställning. Om det är så att din webbplats finns på ett annat språk, så lägger du in länken till den andra webbplatsen här.

Bild på språklänken.

I det översta fältet lägger du in url:en, i det nedersta en länktext. Följ gärna rekommendationen under fältet för att skapa enhetlighet mellan våra webbplatser.

Footer information

Under menyvalet Footer information väljer du vad som ska visas i sidfotens båda informationsfält. Längst till vänster ligger en logotyp, men därefter kommer i tur och ordning Left Footer Information och Right Footer Information.

Båda har ett fält för rubrik och ett för brödtext.

Bild på sidfoten.

Left Footer Information bör användas för kontaktinformation. Lägg in verksamhetens kontaktuppgifter under Body, och eventuellt en lämplig rubrik (till exempel "Kontaktinformation"), under Title.

Right Footer Information fungerar på samma sätt. Här rekommenderas att du lägger in en länk till den obligatoriska tillgänglighetsredogörelsen. En lämplig rubrik för Right Footer Information är "Genvägar".

Läs mer om webbtillgänglighet här

Läs mer om hur du utformar länkar här

Extra footer information

Om du inte kan se dig mätt på Footer information, så finns det också Extra Footer Information. Under Extra Footer Information kan du ange upp till fem olika samarbetspartners till din verksamhet. Tänk på att Extra footer information endast visas om Footer menus är satta till "enabled"!

Bild på logotyper från samarbetspartners.

Under Block title anger du en rubrik, till exempel "Nätverk", "Our partners" eller vad som nu kan tänkas passa.

Därefter öppnar du de olika fälten under Logotypes och fyller i dem. Rubriken du fyller i under Title blir alt-text för bilden, vilket är viktigt ur tillgänglighetssynpunkt. Under URL fyller du i vart länken leder, till exempel samarbetspartnerns webbplats.

Logotypen för webbplatsen ska helst vara en bild i vektorformat (svg-grafik). Du laddar upp den under "Upload a new logo". Det är sedan den interna Drupalsökvägen till den uppladdade bilden som kommer att visas i fältet "Path to logo".

Mer information om webbplatsens menyer

Social Media Links

Om din verksamhet har kanaler i sociala medier kan du ange länkar till dem under Settings > Manage Site Information > Social Media Links. Här finns färdiga fält för de vanligaste sociala medierna.

Bild på ikoner till sociala medier.

Under URL uppger du adressen till din verksamhets kanal i respektive socialt medium.

Det du skriver under Title syns inte på sidan i en vanlig webbläsare, men en skärmläsare plockar upp det, så det behövs av tillgänglighetsskäl.

Du behöver inte själv leta upp ikoner att använda – de finns fördefinierade i mallen.

Description – lägg till beskrivning som visas i sökmotorer

En annan grundläggande inställning som bör göras på alla webbplatser, är att lägga till den beskrivande text som ska visas för besökare som söker efter webbplatsen i en sökmotor, som till exempel på Google. 

Så här gör du för att lägga till webbplatsbeskrivningen som visas i sökmotorer:

  1. Öppna webbplatsens startsida i Edit-läget
  2. I högerkolumnen, öppna fliken Meta tags > Basic tags
  3. I fältet Description skriver du den text du vill ska presenteras ihop med webbplatsen i sökmotorer som exempelvis Google.
  4. Tryck på Save

Support

Vid frågor vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL för vilken ärendet gäller.