Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa tillgänglighetsredogörelse

– så får du de viktiga delarna på plats

Lagen om webbtillgänglighet ställer krav på att varje webbplats ska ha en tillgänglighetsredogörelse där eventuella brister tas upp och där det finns en plan för hur dessa ska åtgärdas.

På din webbplats i Drupal finns en färdig mall där eventuella brister i den tekniska plattformen uppdateras av Webbavdelningen vid sektionen Kommunikation, men du som är webbplatsansvarig ansvarar för att resten av formuläret fylls i. 

Nedan har vi listat fyra fördelar med att använda webbplatsens färdiga mall, framför att skapa ett eget formulär:

  • En del av informationen i vår funktion för tillgänglighetsredogörelsen är gemensam, i form av en text om tekniska brister i Drupal. Gör du en egen lösning så missar du löpande uppdateringar i detta innehåll.
  • För användarna är det en fördel med enhetlighet i upplägg, att de känner igen sig mellan olika webbplatser.
  • Använder du vår funktion så behöver du inte själv bevaka förändringar i kraven på tillgänglighetsredogörelsen som kan komma ifrån Digg – vi håller hos uppdaterade och anpassar funktionaliteten.
  • Du går miste om den gemensamma funktionen för att rapportera fel, vilket gör att ingen har överblick över den samlade mängden felanmälningar inom universitetet. Genom att få en samlad bild av felanmälningarna så får vi även ett underlag för att skapa utvecklingsärenden för att åtgärda tillgänglighetsproblemen. 

Om tillgänglighetsredogörelsen

På din webbplats finns redan en färdig mall till en tillgänglighetsredogörelse på adressen /accessibilitystatement eller /tillganglighetsredogorelse (beroende på webbplatsens språk). Mallen innehåller luckor och går inte att använda som den är, utan du måste själv fylla i vad som gäller för din webbplats.

Hur tillgänglighetsredogörelsen ser ut innan de tomma fälten fylts i
Tillgänglighetsredogörelsen är en mall som behöver fyllas i innan den går att använda.

Sådant som är gemensamt för hela Drupalmiljön tar Webbavdelningen ansvar för, men de redaktionella bitarna som är unika för en enskild webbplats behöver varje webbplatsansvarig själv ange. Det är nämligen bara du som webbplatsansvarig som vet om exempelvis dina bilder har (bra) alt-texter, om videor som finns på webbplatsen är textade eller om alla dokument som finns tillgängliga på webbplatsen följer det som lagen kräver för till exempel word- och pdf-filer. 

På Medarbetarwebben finns information om vilka redaktionella delar som är bra att tänka på och hur du gör dem tillgängliga

Skapa tillgänglighetsredogörelsen

Gå till formuläret

För att komma till formuläret för tillgänglighetsredogörelsen så logga in på din webbplats. Gå sedan till: Settings > Information on static pages > Accessibility statement i administrationsmenyn.

Tillgänglighetsredogörelsen kan redigeras via administrationsmenyn
Du hittar inställningarna för tillgänglighetsredogörelsen en bit ner under Settings i administrationsmenyn.

Du kan även gå direkt till sidan /accessibilitystatement eller /tillganglighetsredogorelse (beroende på webbplatsens språk).


När du får upp tillgänglighetsredogörelsen så finns det två flikar som du kan växla mellan, visningsläge och redigeringsläge.

Växla mellan visningsläge och redigeringsläge för tillgänglighetsredogörelsen
Använd flikarna för att växla mellan visningsläge och redigeringsläge för tillgänglighetsredogörelsen

Fälten i formuläret

Innehållet i de två första fälten "Website" och "Department/Division/Unit" blir en del av rubriken samt inledningen på första meningen. De måste finnas för att visa vilken webbplats det handlar om, samt vem som har ansvaret för den.

Skärmklipp som visar fälten "Website" och "Department/Division/Unit"
Fyll i fälten "Website" och "Department/Division/Unit" för att tydliggöra vem som har ansvaret för webbplatsen.

Under "Status" väljer du det alternativ som passar bäst för din webbplats. För att påstå att det inte finns några kända problem med tillgängligheten på webbplatsen krävs det förstås att du verkligen letat, och gjort tester (se nedan).

Skärmklipp som visar radioknappar för valet om sajten har tillgänglighetsproblem eller inte
Välj aktuell tillgänglighetsstatus för din webbplats efter en noggrann genomgång.

"Technical Status" fördjupar det du angivit under "Status". Om allt material är tillgängligt väljer du det första alternativet.

Skärmklipp som visar radioknapparna för teknisk status gällande tillgänglighet
Välj det alternativ som bäst avspeglar verkligheten på er webbplats.

Om det finns otillgängligt material så väljer du alternativ två eller tre och behöver i så fall förtydliga ytterligare under "Inaccessible content".

Skärmklipp som visar fältet "Inaccessible content"
Redogör för de avvikelser från tillgänglighetskraven som finns på webbplatsen.

"Test Method" och "Test Date" handlar om hur du burit dig åt (och när) för att komma fram till det som du påstår ovan. Det finns olika tekniska verktyg man kan använda, men också en systematisk manuell genomgång av en mindre webbplats kan fungera.

Skärmklipp som visar fältet "Test Method"
I fältet "Test Method" uppger du hur ni kommit fram till påståendena i tillgänglighetsredogörelsen.

"Published Date" är när din webbplats först lanserades, alternativt när den publicerades i Drupal 8. Detta är det frivilligt att fylla i.


Under "Statement Updated" uppger du när tillgänglighetsredogörelsen senast uppdaterades.


Glöm inte att spara.


Lägga in formuläret på webbplatsen

Lägg slutligen in en länk till tillgänglighetsredogörelsen till höger i sidfoten (Settings > Manage site information > Footer information).

Lägg in länken i sidfoten under rubriken "Genvägar".
Lägg in länken i sidfoten under rubriken "Genvägar".

Skriv in "Genvägar" under "Title". Döp själva länken till "Tillgänglighetsredogörelse" och länka den till "/accessibilitystatement" (/tillganglighetsredogorelse på svensk webbplats).

Länken som ska anges ska gå till "/accessibilitystatement".
Länken som ska anges ska gå till "/tillganglighetsredogorelse" ("/accessibilitystatement" för engelska webbplatser).

Ta bort eventuella egengjorda formulär

Om du tidigare har gjort egna sidor för tillgänglighetsredogörelse, men nu har fyllt i den färdiga mallen för tillgänglighetsredogörelsen så radera gärna de egengjorda sidorna så att det inte blir någon förvirring för användarna.

Kontaktformulär

På din tillgänglighetssida finns länkar till kontaktformulär ("Kontakta oss") för att användare ska kunna rapportera brister eller om de inte kommer åt önskat innehåll, dessa formulär skapas automatiskt och du ska inte skapa egna sådana. De finns automatiskt på alla webbplatser under /tillganglighetsredogorelse/kontakt (eller /accessibilitystatement/contact på engelska webbplatser).

Exempel på tillgänglighetsredogörelse och kontaktformulär