Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Webbplatsens menystruktur

Här tittar vi lite närmre på hur du hittar i webbplatsens menystruktur. Menyerna är en del av webbplatsernas navigation, som ska möjliggöra för dina besökare att snabbt hitta det de letar efter.

På denna sida hittar du information om:

Behörighet till att editera menyer

Du som är Site Administrator har möjlighet att arbeta med sajtens samtliga menyer, medan du som har en lägre behörighet kan vara begränsad i vad du kan se och göra:

 • Site admin: kommer åt alla menyer; huvudmeny, shortcut menu och footer menu. 
 • Site editor: kommer bara åt huvudmeny.
 • Site writer: kan se huvudmeny men inte röra den. Detta går dock att komma runt, om hen får sektionsbehörighet till just den sektion där hens sidor ligger – då kan hen flytta runt dessa i huvudmenyn också. 

Med det sagt så kan det vara bra även för dig med lägre behörighet att få en överblick över hur webbplatsen är uppbyggd, och vad du kan be din Site Administrator om hjälp med. 

Webbplatsens struktur

Webbplatser i Drupal har flera olika menyer.

Du har sidfotsmenyn längst ner på sajten:

Exempelbild på sidfotsmeny

Genvägarna i "Short cuts menu" som ligger till höger eller vänster längst upp i den mörkgrå listen:

Exempel på genvägsmeny

 Och huvudmenyn, "Main menu", som både består av ingångslänkarna: 

Huvudmeny med ingångslänkar

Samt hela vänstermenyn som du ser när du klickar in dig på sidorna.  Det är huvudmenyn som vi ska fokusera på i detta avsnittet.

Bild på vänstermeny

Placera din sida i menyn

När du skapar en vanlig sida så har vi ju sett sedan tidigare att du får möjligheten att lägga in den i webbplatsens huvudmeny, under "Menu settings"till höger i redigeringsläget. Bocka i "Provide a menu link" för att lägga till en menylänk.

Bild på hur du placerar in din sida i huvudmenyn

Sedan väljer du i listan var du vill placera sidan. Om den till exempel ska ligga som en undersida ett par steg under en annan sida, eller om den till och med ska synas längst upp i huvudmenyn som en så kallad ingångssida, då placerar du den på nivån direkt under startsidan.

Det här med vikt (weight) blir lite teoretiskt då man ser det här som en siffra, men principen är i alla fall att en länk med en högre vikt sjunker längre ner i menyn än vad en med en lägre vikt gör. Det är ganska logiskt i alla fall för menyer på höjden, men det är kanske ännu lättare att flytta runt sidorna i listan över menylänkarna, som vi strax kommer till. 

Om du inte lägger in sidan i webbplatsens meny så syns den alltså inte, och en besökare kan bara hitta till den genom en direktlänk eller genom att söka. 

"Menu link title" genereras automatiskt utifrån sidrubriken och rekommendationen är att du inte ändrar på den eftersom det kan bli förvirrande för besökarna om det står en sak i menyn och en annan på själva sidan. 

Kom ihåg att var du placerar din sida inte är en evig sanning, det går att flytta på saker i efterhand. 

Huvudmenyn

Bäst överblick får du om du letar upp Menus och Main menu uppe i administrationsmenyn.

Bild på hur du hittar main menu i administrationsmenyn

Då hamnar du här:

Bild på huvudmenyn och de olika möjligheterna
 1. Här kan du ändra ordningen på de olika menylänkarna i sajtens huvudmeny, genom att dra i de små korslagda pilarna till vänster om rubrikerna, uppåt eller nedåt. Du kan också dra dem åt sidan, och det är det som avgör hur djupt i strukturen en sida ligger. 

  Ingenting sparas under tiden som du håller på och drar i länkarna här, utan ändringar slår igenom först när du klickar på "Save".
   
 2. Du kan också aktivera eller avaktivera en menylänk med hjälp av kryssrutan under "Enabled". En del saker vill du kanske bara ha synligt under en viss period, men om det sen ska återkomma så kan du avaktivera i stället för att radera helt, så slipper du göra om jobbet med att placera in sidan i menyn.
   
 3. Vill du ta bort menylänken helt så gör det det under Operations och Delete.

  Tänk på att om du avaktiverar eller tar bort en menylänk så är själva sidan fortfarande publicerad och sökbar. Kom ihåg att menylänkar är en sak, sidor är en annan. 
   
 4. Edit klickar du på för att få upp alla möjligheter för vad som går att ställa in för en menylänk. Här kan du lägga till en beskrivningstext som visas då man hovrar med muspekaren över menylänken. Det finns också möjlighet att välja att en del av undermenyn alltid ska visas med alla alternativ utfällda (show expanded), i stället för att man ska behöva klicka sig ner dit.

  Här kan du också flytta din menylänk (inkl länkar som ligger under denna) genom att välja en annan Parent link. 
   
 5. "Add link" finns också som alternativ längst upp. Du behöver alltså inte vara inne i en sidas redigeringsläge för att lägga in en länk i menyn, utan det går att lägga in direkt härifrån. Du som jobbar med innehållstypen personliga sidor kommer att behöva använda dig av den här möjligheten.

  Genvägsmenyn och sidfotsmenyn är alltså också delar av webbplatsens struktur, och vi ska nämna dem lite kort här. 

Menyn i sidfoten (Footer menu)

Under "Menus" i administrationsmenyn så finns också "Footer Menu" och "Short Cut Menu", som den som har högsta behörigheten på sajten, Site Administrator, kommer åt. 

Bild på hur du hittar shortcut menu och footer menu i administrationsmenyn.

I sidfotsmenyn, eller "Footer menu" kan du lägga länkar i tre spalter. Vanligast är att man klustrar länkar till olika verksamheter, så som institutioner, forskarcentrum, program och kurser. Eller att man använder sidfotsmenyn för att länka till efterfrågade undersidor.

Exempel på sidfotsmeny.
I sidfotsmenyn kan du lägga länkar i tre spalter. Klicka för att förstora bilden.

Redigeringen av den fungerar i stort sett på samma sätt som då du ändrar i den vanliga menyn: 

Bild av footer menu.
 1. Skillnaden är att det som ligger på den högsta nivån, Footer Menu 1, 2 och 3 bara är behållare för vilken kolumn i sidfoten som du jobbar med. Du kan lägga menylänkar i tre olika kolumner. 
   
 2. Det som ligger på nästa nivå blir inte några länkar även om det ser ut så, utan rubriker som man kan ha för att gruppera sina länkar.
   
 3. Det på tredje nivån, däremot, blir riktiga länkar som det går att klicka på. 

Genvägar (Short cut menu)

Exempel på genvägsmeny
Länkarna i den grå listen är genvägsmenyn. Klicka för att förstora bilden.

Platsen är lättåtkomlig, men inte det mest synliga på webbplatsen. Därmed lämpar den sig väl för exempelvis direktlänkar för återkommande besökare, som snabbt ska kunna hitta fram till sitt innehåll. 

Det kan till exempel vara länkar som leder till ingång eller webbplatser för vissa specifika målgrupper, som medarbetare och befintliga studenter. Det kan också vara direktlänkar till resurser som folk återkommande använder, exempelvis bibliotek, karriärcenter eller lediga jobb.

Shortcut menu handlar alltså om genvägsmenyerna längst upp i den grå listen på webbplatsen, grupperade antingen till vänster eller till höger (se exempelbildbild högst upp i detta avsnitt). Du redigerar denna meny på samma sätt som huvudmenyn och sidfoten, med skillnaden att dessa är grupperade i "Left shortcut menu" och "Right shortcut menu".

Här kan du även bygga menyer som går att fälla ut, på en nivå, vilket är rekommenderat om du vill lägga många länkar. Det gör du helt enkelt genom att lägga in en länk med en länktitel som inte pekar någonstans, och sedan placera in dina länkar där under. Se exemplet med "Genvägar" på bilden.

Bild på redigeringsläget av sidfotsmenyn.

 

Exempel på utfälld genvägsmeny.

Tänk dock på att ju fler länkar du har framme, desto mindre synlig blir ju varje länk. Samtidigt så blir länkar i en utfällningsbar meny alltid lite svårare att hitta första gången.

Vi rekommenderar att du lägger genvägslänkarna till höger. Den vänstra genvägsmenyn bör främst användas för länk till någon av Lunds universitets universitetsgemensamma webbplatser – lu.se, lunduniversity.lu.se, medarbetarwebben.lu.se eller staff.lu.se – vilken följer automatiskt av språkval och av om det är en extern eller intern sajtmall. Denna länk slås på och av i webbplatsens övergripande inställningar, Website settings. Därutöver kan du på den vänstra platsen möjligen lägga någon ytterligare organisatorisk länk (till exempel till fakulteten eller institutionen), eller en länk till webbplatskarta.

Du hittar shortcuts menu under Menus > Shortcut menu.

Upplyfta länkar från huvudmenyn (Elevated Menu Links)

Exempel på genvägslänkar som lyfts fram för att synas i mobilvisning.
Exempel på genvägslänkar (Utbytesstudier, Ny som student) som lyfts fram för att även synas i mobilvisning. Klicka för att förstora bilden.

Huvudmenyn, det vill säga de länkar som i datorvyn är synliga direkt i toppen på sidan, ligger i mobilvyn åtkomliga via en så kallad ”hamburgermeny”.

Det finns dock en möjlighet att lyfta upp två eller tre särskilt viktiga länkar från huvudmenyn genom funktionen ”Elevated Menu links” som du når under ”Header settings”, så att dessa syns i mobilvyn. 

Rekommendationen är att du väljer de mest besökta och/eller viktigaste ingångarna på webbplatsen, så som Utbildning, Forskning, och Kontakt och lyfter fram.

Länkarna kommer fortfarande att finnas nåbara även via hamburgermenyn, men får en extra synlighet genom att de syns direkt i mobilvyn.

Som site admin hittar du Elevated menu links under Settings > Manage site information > Header menu settings.

Sidfotsinformation (Footer information)

Exempel på fältet för sidfotsinformation.
Här lägger du kontaktuppgifter i den vänstra spalten och övriga genvägar samt länk till tillgänglighetsredörelse i den högra. Logotypen följer med mallen. Klicka för att förstora bilden.

Sidfotsinformationen, eller "Footer information" är en plats längst ner i webbplatsens sidfot där du har möjlighet att lägga länkar i kolumner, under olika rubriker. Vi rekommenderar att du lägger kontaktinformationen till vänster i "Left footer information" och genvägar till höger i "Right footer information". Genvägarna kan vara innehåll till exempelvis viktiga målgrupper eller som direktväg till särskilt viktigt innehåll. Du ska även lägga länken till webbplatsens tillgänglighetsredogörelse i den högra kolumnen. 

Det är klokt att tänka igenom användningen av sidfotsmenyn när du bestämmer vad som ska ligga i genvägsmenyn, eftersom det är två platser som kan användas till liknande saker. 

Som site admin hittar du inställningar för Footer information under Settings > Manage site information > Footer information.

Extra footer information

Exempelbild på logotyper placerade i Extra footer information
Klicka för att förstora bilden.

Under "Extra footer information" kan du lägga logotyper till samarbetspartners och nätverk. För att Extra footer information ska visas så måste Footer menu 1 vara enabled.

Som site admin hittar du inställningar för Footer information under Settings > Manage site information > Extra footer information.

Support

Vid frågor vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL för vilken ärendet gäller.

Tänk på detta i mobilvisning

Här nedan tas två saker upp som kan vara bra att tänka på vid mobilvisning. 

Upplyfta länkar från huvudmenyn

I mobilvy visas huvudmenyn i en så kallad "hamburgermeny". Det går att välja upp till tre menylänkar som ska visas utanför hamburgermenyn. 

Information om upplyfta länkar från huvudmenyn

Sidfoten

Länkar i sidfoten fälls ihop under den rubrik de tillhör, och fälls ut genom att besökaren trycker på respektive rubrik.

Hjälpte den här informationen dig?