Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Article, med layout, exempel 1

Sjuksköterskor arbetar
Nu kommer läkarstudenter och sjuksköterskestudenter vid Lunds universitet att förstärka den skånska vården i kampen mot coronaviruset. Foto: Kennet Ruona

Nu kommer läkarstudenter och sjuksköterskestudenter vid Lunds universitet att förstärka den skånska vården i kampen mot coronaviruset. Medicinska fakulteten och Region Skåne har träffat en överenskommelse om att studenter kan anställas i vården. Även medarbetare vid fakulteten som är verksamma kliniskt ställs till sjukvårdens förfogande.

I ett första skede handlar det om läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under senare delen av utbildningen men även studenter på andra program kan bli aktuella längre fram. Studenter som vill ställa upp blir anställda i vården och arbetet kan ske på deltid parallellt med studierna förutsatt att det inte inkräktar på studierna. Om arbetet blir mer omfattande kommer fakulteten att bevilja studenterna studieuppehåll, med garanterad plats när de sedan återvänder till studierna.

På Medicinska fakulteten finns även en stor grupp forskare och lärare som i sin tjänst kombinerar forskning, undervisning och arbete i sjukvården. I överenskommelsen ingår att de ska kunna öka sin arbetstid i sjukvården vid kraftigt ökad sjukvårdsbelastning till följd av Covid-19. Detta bli möjligt när samverkan med fackliga representanter är klar.

– Vi ser detta som ett mycket viktigt bidrag när vi i sjukvården nu har och får kraftigt ökad belastning när vi ska ta hand om patienter svårt sjuka i Covid-19 relaterade tillstånd. Vi är mycket tacksamma från sjukvårdens sida för det positiva och konstruktiva bemötande vi fått från Medicinska fakultetens ledning, medarbetare och studenter, säger Ingemar Petersson, forskningschef på Skånes universitetssjukhus och ansvarig för läkarstudenterna på sjukhuset.

– Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att hjälpa sjukvården att hantera en mycket ansträngd situation. Vi har kompetenta, kunniga och engagerade studenter och medarbetare som både vill och kan bidra, säger Erik Renström, Medicinska fakultetens dekan.

– Studenterna kommer att få erfarenheter i en vård som ställts om efter på ett sätt som inte liknar något annat i modern tid. Det är erfarenheter som kommer att tillföra mycket för deras erfarenhet och framtida arbetsplatser.

Andra initiativ som pågår vid universitetet för att stötta sjukvården är insamling av skyddsutrustning och desinfektionsmedel på Medicinsk fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Nu levereras dagligen material från olika delar av universitetet till Skånes universitetssjukhus.


Vill du ställa upp?

Studenter som vill ställa upp och arbeta i vården kontaktar vården via: Covid19 [dot] bemanning [dot] sus [at] skane [dot] se

Verksamheter inom Lunds universitet som vill bidra med skyddsutrustning och desinfektionsmedel kan kontakta Ann Ivarsson på ann [dot] ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se