Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information inför sommaren 2018

Information inför sommaren

Under perioden vecka 26 till och med 33 har vi längre handläggningstider i supporten och användarstödet. De webbaserade utbildningarna kommer att fortsätta under hela perioden, även om det kan ta längre tid att bli registrerad, få svar på frågor och att bli godkänd.

Nya webbplatser i Drupal

Under veckorna 29–33 kommer vi inte att hantera beställningar av nya webbplatser.

Lanseringar av färdigbyggda webbplatser kommer att kunna ske från vecka 34.

Sista dag för lansering av färdigbyggda webbplatser före sommaren är onsdagen den 11 juli. Observera att ni behöver ha anmält önskat lanseringsdatum till Servicedesk senast två veckor tidigare, det vill säga den 27 juni.

Webbaserade utbildningar

Vi tar kontinuerligt emot anmälningar till våra webbaserade utbildningar för webbplatsansvariga och webbpublicister i Drupal – även under sommaren.

Vi försöker besvara anmälningar så snart som möjligt, så att ni kan komma in i utbildningsportalen och påbörja självstudierna. Däremot ger vi inga garantier för hur snabbt ni kan få svar på eventuella frågor. Granskning och godkännande av slutuppgift kan dröja någon vecka.

Användarstöd och support

När det gäller användarstöd och support fungerar processen  som vanligt – ni skickar in era ärenden till Servicedesk, men ärenden som kräver djupare analys kommer att besvaras först vecka 34.

Beredskap finns för akuta incidenter i Drupal, det vill säga om hela eller delar av den universitetsgemensamma webblösningen går ner. Mindre incidenter som inte påverkar driften kommer däremot först att behandlas vecka 34.

Utvecklingsärenden i sommar

Den tekniska utvecklingen kommer att vara begränsad till nödvändiga buggrättningar under denna period, vilket innebär att ärenden med önskemål om vidareutveckling av verktyget kommer att tas om hand igen från och med vecka 34.

Som tidigare meddelats prioriterar förvaltningsgruppen nu framförallt utvecklingsärenden inför uppbyggnaden av den nya versionen av den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal 8.

Anmäl ändringar

Vi vill påminna om att all information skickas ut direkt från Drupal, och att det därför är viktigt att din verksamhet har rätt kontaktuppgifter inmatade.

Det betyder att ni ansvarar för att meddela ett eventuellt byte av webbplatsägare (görs till Servicedesk) eller webbplatsansvarig (görs via formulär: http://lathunden.prodwebb.lu.se/form/byte-av-webbplatsansvarig).

 

 

Webbavdelningen
Sektionen Kommunikation

 

Vid frågor, kontakta servicedesk [at] lu [dot] se. Glöm inte att ange URL (webbadress) för sidan ärendet gäller.