Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktig information till dig som webbplatsägare om webbtillgänglighetsdirektivet

Bild med tidsförskjutning på en väg

Denna text vänder sig till dig som är webbplatsägare till en eller flera webbplatser inom den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal. Den innehåller information om den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (webbtillgänglighetsdirektivet). Som webbplatsägare och verksamhetsansvarig är du ansvarig för innehållet på webbplatsen och behöver därför vidta några åtgärder.

Kort bakgrund och ansvarsfördelning

Lagen bygger på EU-lagstiftning, som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla. Lagkraven på tillgänglighet består av tre delar: teknik, innehåll och pedagogik (t ex informationsstruktur). Ansvaret för att tillgänglighetssäkra tekniken i den universitetsgemensamma webblösningen ligger på webbavdelningen och är därmed inget du som webbplatsägare behöver fundera på. Ansvaret för innehåll och struktur ligger däremot på respektive verksamhet och är alltså något som måste säkras av respektive webbplatsägare.

Vad är mitt ansvar som webbplatsägare?

Som webbplatsägare är du ansvarig för att innehållet på webbplatsen är i enlighet med de lagar och regler som finns (till exempel webbtillgänglighetsdirektivet).

  • Du behöver känna till lagen och veta var du kan hitta mer information om vad den innebär.
  • Du behöver säkra att din webbplatsansvarige (operativt ansvarig för webbplatsen) känner till lagen och har förståelse för vad den innebär, samt att hen vet var mer information finns att tillgå.
  • Du behöver säkra tillräckliga resurser för att tillse att er verksamhet kan efterleva lagkraven

Vad behöver göras och när?

Om din verksamhets webbplats har lanserats från den 23 september 2018 och framåt räknas den som ny, och då ställer webbtillgänglighetsdirektivet krav på att den följer lagen från och med 23 september 2019.  Om webbplatsen har lanserats tidigare än så räknas den som en befintlig webbplats. Då gäller att den måste leva upp till kraven senast om ett år (den 23 september 2020).

Förutom att er verksamhets webbplats då ska vara utformad enligt lagkraven på tillgänglighet, krävs även att den tillhandahåller följande:

  • en tillgänglighetsredogörelse samt möjlighet att meddela brister (klagomål)
  • möjlighet att begära tillgängliga versioner av innehåll som ännu inte är tillgänglighetsanpassat  

Via lathunden ger webbavdelningen grundläggande information och tips till webbplatsansvariga och webbpublicister om hur de kan arbeta med det redaktionella innehållet för att säkra att webbinnehållet är tillgängligt.

På lathunden finns också länk till en mall som kan användas för tillgänglighetsredogörelse, framtagen av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Information om detta mejlas ut till alla webbplatsansvariga, se: https://lathunden.prodwebb.lu.se/article/viktig-information-till-dig-so…

Vi ber om ursäkt för att denna information kommer precis i samband med att lagen träder i kraft. Information och riktlinjer gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service tillhandahålls av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning). Den praktiska informationen om hur myndigheter och andra offentliga aktörer ska agera släpptes av DIGG så sent som i början av september i år.

Mer information finns att tillgå på Diggs sidor om digital tillgänglighet och sajten Webbriktlinjer.se.

Ansvaret för innehåll och struktur

Tillgänglighetslagkraven gällande innehåll och struktur är inte helt lätta att ta till sig som enskild verksamhet. Det finns mycket att tänka på och känna till som webbpublicist idag. Lagen ställer till exempel krav på hur själva innehållet på webbplatsen är strukturerat, på att rubriker följer en logisk hierarki, på att alla bilder har en alternativ text och mycket annat. Via lathunden ger webbavdelningen grundläggande information och tips och råd till webbpublicister om hur de kan arbeta med det redaktionella innehållet för att säkra att webbinnehållet är tillgängligt.