Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktig information till dig som webbplatsansvarig om webbtillgänglighetsdirektivet

Rutor

Denna text vänder sig till dig som är webbplatsansvarig för en eller flera webbplatser inom den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal. Den innehåller information om den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (webbtillgänglighetsdirektivet). Som webbplatsansvarig och administratör betyder det att du behöver vidta ett antal åtgärder.

Kort bakgrund och ansvarsfördelning

Lagen bygger på EU-lagstiftning, som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla. Lagkraven på tillgänglighet består av tre delar: teknik, innehåll och pedagogik (t.ex. informationsstruktur). Ansvaret för att tillgänglighetssäkra tekniken i den universitetsgemensamma webblösningen ligger på webbavdelningen och är därmed inget du som webbplatsansvarig behöver fundera på. Ansvaret för innehåll och struktur ligger däremot på respektive verksamhet och är alltså något som måste säkras av respektive webbplatsägare.

Information har gått ut till alla webbplatsägare (verksamhetsansvarig) i den universitetsgemensamma webblösningen med information om lagen och vad som behöver göras, se: https://lathunden.prodwebb.lu.se/article/viktig-information-till-dig-so…

Vad behöver göras och när?

Om din verksamhets webbplats har lanserats från den 23 september 2018 och framåt räknas den som ny, och då ställer webbtillgänglighetsdirektivet krav på att den följer lagen från och med 23 september 2019.  Om webbplatsen har lanserats tidigare än så räknas den som en befintlig webbplats. Då gäller att den måste leva upp till kraven senast om ett år (den 23 september 2020).

Förutom att er verksamhets webbplats då ska vara utformad enligt lagkraven på tillgänglighet, krävs även att den tillhandahåller följande:

  • en tillgänglighetsredogörelse samt möjlighet att meddela brister (klagomål)
  • möjlighet att begära tillgängliga versioner av innehåll som ännu inte är tillgänglighetsanpassat

Via lathunden ger webbavdelningen grundläggande information och tips och råd till webbpublicister om hur de kan arbeta med det redaktionella innehållet för att säkra att webbinnehållet är tillgängligt. Där finns också länk till en mall som kan användas för tillgänglighetsredogörelse, framtagen av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Utgå alltid från mallen då du gör din tillgänglighetsredogörelse, så att du säkert får med allt viktigt, och så att din redogörelse är anpassad efter din webbplats.

Vad är mitt ansvar som webbplatsansvarig?

Digital tillgänglighet och användbarhet är stora ämnen och det finns mycket att tänka på och känna till som webbpublicist idag. Det kan kännas övermäktigt att ta sig an uppgiften att tillgänglighetsanpassa allt innehåll på en webbplats. Lagen ställer till exempel krav på hur själva innehållet på webbplatsen är strukturerat, på att rubriker följer en logisk hierarki, på att alla bilder har en alternativ text och mycket annat.

sajten Webbriktlinjer finns genomgångar framtagna utifrån hur mycket tid du har. Där kan du förkovra dig och läsa på i din takt! I lathunden har vi listat några viktiga punkter som du kan börja att ta tag i.

Hur vet jag om min verksamhets webbplats lever upp till tillgänglighetskraven?

Det finns verktyg för att testa tillgänglighetsproblem och få hjälp att hitta åtgärder. Samtidigt krävs en manuell granskning för att få ett fullständigt resultat. Information om olika sätt att utvärdera webbplatsen finns på sajten Webbriktlinjers sida om automatiska testverktyg.

Webbavdelningen har under ett flertal år arbetat med att säkra tillgängligheten för de universitetsgemensamma webbplatserna lu.se och lunduniversity.lu.se. Vi har tagit hjälp av externa experter för granskning av webbplatserna, och på basis av deras återkoppling sammanställt ett antal redaktionella riktlinjer som syftar till att göra webbplatsernas innehåll tillgänglighetsanpassat, så långt det går. Använd gärna dessa riktlinjer för din egen webbplats.

Vi ber om ursäkt för att denna information kommer precis i samband med att lagen träder i kraft. Information och riktlinjer gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service tillhandahålls av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning). Den praktiska informationen om hur myndigheter och andra offentliga aktörer ska agera släpptes av DIGG så sent som i början av september i år.

Mer information om webbtillgänglighetsdirektivet finns på Diggs sidor om digital tillgänglighet och på sajten Webbriktlinjer.

In English

This information is for website managers for one or several websites within the University-wide web solution in Drupal. The email contains information about a new legal act, the Web Accessibility Directive for the public sector, which is part of the Act on Increased Access to Digital Public Services. Unfortunately, the University is currently unable to provide any support material in English on the Web Accessibility Directive. Therefore, we would like to refer you to information available in English on the legislation, e.g.:

Web Accessibility

Official guidelines for web development