Skapa din bloggmeny

Här går vi igenom de olika alternativen för visning av menyer på din blogg. Även om din blogg inte behöver någon djupare menystruktur så bör du lägga in upp till tre synliga menylänkar där du förklarar vilken del av universitetet som är avsändare, hur bloggen sköts samt hur besökaren kan komma i kontakt med er som skriver. 

Om du vill lägga till menyer i huvudet på din blogg så hittar du dessa genom att gå in under Utseende > Menyer. Där klickar du på Skapa meny och väljer vilka innehållstyper (sida/inlägg/kategori etcetera) du vill länka till i din menystruktur. Det går inte att lägga till en sida sidan i en menystruktur från redigeringsläge på en specifik sida. Under Menyinställningar väljer du var i huvudet på bloggen som du vill att din meny ska visas.

Header Menu och Mobile and Tablet Menu

I Header Menu har du möjlighet att skapa en menystruktur för de sidor/inlägg och kategorier du vill ska vara tillgängliga via en meny. Header menu är enbart synlig på desktop, vilket betyder att du alltid även måste kryssa i Mobile and Tablet Menu så att din meny syns på alla enheter. 

Header Top Bar

I Top Bar kan du enbart visa tre menyobjekt. Dessa visas bara på desktop och inte på mobila enheter. Här placerar du dina utvalda sidor för bloggen. Vanligt är att man placerar "Om bloggen", "Kontakt", "Vi som skriver" eller liknande i Top Bar. Lägger du in fler än tre menyobjekt här så kommer dessa inte visas. Du kan endast ha en utfälld menynivå (undersidor) under den översta länken. Skapar du fler nivåer här så kommer dessa inte synas.

Även om du främst arbetar med inlägg i ett flöde, det vill säga du använder din blogg på ett klassiskt vis, så är det bra att ha en till tre synliga menyingångar – du bör till exempel alltid ha en ingång som heter "Om bloggen" eller "Kontakt", där du förklarar vilken del av universitetet som är avsändare, hur bloggen sköts samt hur besökaren kan komma i kontakt med er som skriver. 

Så ser olika typer av menyer ut i sidhuvudet
I Top Bar kan du placera upp till tre sidor som blir synliga menyingångar. Vill du skapa en djupare menystruktur som hamnar under hamburgermenyn så lägger du denna i Header Menu samt i Mobile and Tablet Menu. Klicka för att förstora bilden.

Vill du skapa en djupare menystruktur så behöver denna placeras i Header Menu samt i Mobile and Tablet Menu. Rekommendationen är att de länkar du lägger i Top bar också läggs i Header menu samt i Mobile and Tablet menu, för att inte förvirra användarna och för att samtliga länkar ska vara synliga på alla enheter.

Så skapar du en meny i din blogg
Här skapar du din menystruktur. Klicka för att förstora bilden.

Kom ihåg att inga sidor automatiskt hamnar i en meny, om du inte skapar en meny manuellt så visas alltså inga menyobjekt på varken desktop eller mobila enheter.

Kontakt

Tekniska frågor

Servicedesk
servicedesk [at] lu [dot] se 
+46 46 222 90 00 

Ange alltid url för den blogg som ärendet gäller.

Relaterad information

Löpande information om till exempel uppdateringar i bloggarna publiceras på startsidan för bloggportalen:

Gå till blogg.lu.se