Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Byte av analysverktyg från Google Analytics till Matomo

Genomförs under slutet av året

De verksamheter som ligger i den universitetsgemensamma webblösningen Drupal har erbjudits analysverktyget Google Analytics för att följa besökarstatistik och liknande på sin webbplats. Nu har beslutet fattats att användarna istället ska erbjudas analysverktyget Matomo.

Bytet är tänkt att göras under fjärde kvartalet av 2022. Mer information och en mer detaljerad plan för bytet kommer att presenteras efter sommaren.

Genomförande av bytet från Google Analytics till Matomo

Bytet är tänkt att göras under fjärde kvartalet av 2022. Vi kommer göra en så kallad mjuk övergång, det betyder att vi kommer att installera Matomo och samtidigt ha kvar Google Analytics parallellt under en period över några månader. Gammal data som redan finns insamlad i Google Analytics kommer att sparas ytterligare lite längre. Mer information och en mer detaljerad plan för bytet kommer att presenteras efter sommaren.

Vid frågor, kontakta Servicedesk [at] lu [dot] se. Glöm inte att ange url (webbadress) för den specifika sida som ärendet gäller.

Bakgrund

Med anledning av Cloud Act och Schrems II, som reglerar hur personuppgifter ska samlas in och lagras i tredje-land, har förvaltningsgruppen för den universitetsgemensamma webblösningen Drupal utrett alternativ till Google Analytics. Utredningen är nu genomförd och har mynnat ut i ett beslut om att byta till en ny lösning för webbanalys med Matomo.

Utredningen av alternativa analysverktyg

Undersökningen av alternativa analysverktyg har genomförts av en arbetsgrupp på webbavdelningen. Utredningen påbörjades genom att lista ett antal grundläggande kriterier för en första filtrering av verktygen. Ett av huvudkriterierna var möjlighet till GDPR-säkrad lagring av personuppgifterna. Andra kriterier har till exempel varit skalbarhet, kompabilitet och möjlighet till olika behörighet för användare. En inventering av alternativa lösningar och verktyg för webbanalys genomfördes och resulterade i en bruttolista med åtta alternativ.

Bruttolistan filtrerades genom de ovan nämnda kriterierna för att få fram en nettolista med fyra alternativ. I nästa steg listades önskvärda funktioner i prioriteringsordning baserat på en analys av publicisters nuvarande arbetssätt. Nettolistan blev i kombination med verktygens förutsättningar grunden för en matris inför den sista filtreringen. Beslutet har sedan landat på Matomo, en open-source lösning som är väletablerad och stabil. Matomo används redan idag för Lunds universitets bloggar i Wordpress, och av andra organisationer inom offentlig sektor.