Olika sidtyper

Med hjälp av vanliga sidor, Page, bygger du upp grunden i din sajts informationsstruktur. Artiklar, personliga sidor och händelser ger ytterligare funktionalitet.

  • Grunden för din webbplats lägger du med hjälp av vanliga sidor som bygger informationsstrukturen som ger upphov till menyträdet.
  • Artiklar används för nyhetsmaterial och skapar tillsammans ett nyhetsflöde som dels syns i nyhetslistan, dels i nyhetsboxen som passar bra exempelvis på en startsida.
  • Händelser bygger tillsammasns upp ett kalendarium med evenemang, föreläsningar, seminarier etc. En del av kalendariet kan visas i en box som passar bra på en startsida.
  • Personliga sidor har automatiska kopplingar till både Lucat och Lucris så att de kan visas aktuell uppdaterad forningsoutput. Genom att koppla kategorier till dem får du enkelt upp listningsar av personalkategorier utan att behöva hantera det manuellt.