Artikel

Nyhetsartiklar har lite extra funktioner jämfört med en vanlig sida på sajten. En skillnad är att du kan visa dina artiklar i ett automatiskt genererat flöde på webbplatsens nyhetssida. Den som har hand om startsidan på sajten kan också lägga till en box där de senaste nyheterna automatiskt flödar in.

Men för att det ska dyka upp något på nyhetssidan så behöver du först ha skapat ett antal artiklar. Precis som med allt annat i Drupal så är det inte vem som helst som kan skapa artiklar. Prata med din site administrator om du ska publicera artiklar men saknar rätt behörighet. 

Skapa artikel

Gå till Content -> Add content -> Article

De flesta inställningarna för en artikel fungerar på samma sätt som för en vanlig sida, så här går vi igenom de som skiljer sig åt.

Short lead

I sammanhang där nyhetsartikeln kommer synas men där inte finns så mycket utrymme för ingressen så kan ingressen från "short lead" användas istället. Om du låter fältet vara tomt så kommer Drupal automatisk hugga av texten som finns i Lead. Short lead ska innehålla max 150 tecken.

Add media

Artikelns huvudbild, den bild som kommer visas tillsammans med artikeln i olika listor, måste du lägga till under Add media. Du kan ange "Local media caption" om du vill ha en annan bildtext än den som redan hör till bilden.

Published by

Här ska författaren till texten stå, och behöver inte vara samma som page manager. 

Blockcitat i bodyfältet

När du skriver texten i bodyfältet så kan du använda verktyget blockcitat, som passar extra bra i just artiklar.

Free text tags

Free text tags kan användas till att kategorisera artiklarna internt i Drupal så att du i admingränssnittet lättare kan hitta sådant som hör ihop, men de hjälper även sökmotorn på de olika sajterna inom Lunds universitet att ge mer relevanta sökresultat åt besökarna.

Related articles

Här kan du lägga till länkar till andra artiklar med ett liknande ämne, som kommer dyka upp under din artikel. Du bör lägga till max 3 relaterade länkar.

Show as main news article

Kryssa i detta om du vill att artikeln ska visas på sajtens nyhetssida (/news). Om den inte kryssas i så hamnar artikeln i nyhetsarkivet (/news/all). 

Om detta alternativ inte är tillgängligt, så har din siteadministratören inte gjort det möjligt att lyfta upp vissa nyhetsartiklar på er sajt. Detta görs i basic site settings.

Save as

En ny artikel kan du spara som draft, så du kan kolla hur den ser ut och göra fler ändringar innan du publicerar. När du är färdig med den sparar du den som published.

Om du har en artikel som redan är publicerad, och du vill spara ändringar som du inte vill publicera ännu, så kan du spara den som Draft. Då skapas en kopia av artikeln med dina ändringar, och den gamla versionen ligger fortfarande kvar publicerad. Om du sparar som unpublished så sparas ändringarna, men artikeln syns inte för besökare längre.

Preview

Du kan använda Preview till att se hur artikeln kommer att se ut, utan att behöva publicera den.

Scheduling options

Du kan välja datum och tid för när du vill att din artikel ska publiceras.

Grundläggande utseende eller artiklar med layoutläget

Du kan skapa artiklar på ett grundläggande sätt med hjälp av textredigeraren, bilder i brödtexten och eventuella infoboxar i högerspalten. Men du kan också bygga din artikel på ett lite mer avancerat sätt med hjälp av sektioner i layoutläget. Detta kan vara användbart exempelvis när du jobbar med långa artiklar med mycket bilder och faktarutor och vill nyttja artikelns utrymme på bredden.

I artiklar finns bland annat innehållsblocket Carousel att välja på, som är ett rörligt bildspel med flera image boxar. I artiklar kan du även editera sektioner med bland annat rubrik och ingress, och styra marginalen till andra innehållsblock.

Bild i sociala medier

Om du vill dela din artikel i sociala medier så kan det hända att universitetets logotyp dyker upp i inlägget, eller kanske ingen bild alls. I vissa sociala medier kan du enkelt ändra bilden och rubriken direkt i kanalen, men i vissa är det helt låst. Med hjälp av Open Graph-taggarna i Drupal, som du hittar under Metataggar, kan du styra vilken bild och rubrik som plockas upp när du delar en artikel eller en annan webbsida, i sociala medier.

Mer information om hur du delar innehåll i sociala medier

Visa nyhetsartiklar

Det finns några olika platser där nyhetsartiklar kan visas:

Nyhetssidan

Under /news finns de senaste nyheterna och under /news/all finns nyhetsarkivet med alla nyheter. På lathunden om Nyhetssidan kan du läsa mer om dessa sidor och inställningar du kan göra där. 

News box

I layoutläget kan man lägga till en news box på sin Landing page. Där visas de senaste nyheterna med toppnyhet och bilder.

Latest news box

I layoutläget kan man lägga till en Latest news box på t.ex. en page. Där visas de senaste nyheterna utan bild.

Exempel​​​​