Personlig sida

Personlig sida är en innehållstyp som gör det möjligt att presentera medarbetare på webbplatsen. Den personliga sidan hämtar kontaktinformation från LUCAT och publikationer från universitetets forskningsdatabas LUCRIS.

Det är bara du som har behörigheten Site Administrator som kan skapa personliga sidor, men medarbetare som tilldelats rollen Personnel i Drupal kan sedan gå in och redigera sin personliga sida och lägga till kompletterande information. Observera att det krävs att medarbetaren finns i personalkatalogen LUCAT för att en personlig sida ska vara möjlig att skapa.

Personliga sidor listas automatiskt på sidan /peoplelist (läs mer om "Personlista" genom att trycka på länken nedan).

Exempel

Personlig sida 

Mer information

Support

Vid frågor, vänligen kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.