Personlista

Personlistan "People list" är en automatiskt genererad lista, som listar de personer du skapat personliga sidor till. Detta är ett väldigt smidigt och bra sätt att presentera sin personal på utan att det krävs så mycket arbete från din sida.

I people list får du med en sökfunktion där du kan söka efter personal, och här har du också möjlighet att dela in personalen i kategorier som kan användas för filtrering. Personalen visas med bild och grundläggande kontaktinformation.

Listan med personer finns automatiskt på din sajt under /peoplelist. När du är inloggad på sajten kan du även hitta sidan under Manage -> Settings -> Information on static pages -> Peoplelist

Länka till /peoplelist i menystrukturen

När du editerar sidan /peoplelist så finns inte "Menu settings" alternativet som du hittar på vanliga Pages, så om du vill länka till sidan via menyn så behöver du istället gå in i menyinställningarna och lägga till/editera befintlig menylänk. Här är mer information om hur du jobbar med menyer

Peoplelist inställningar

Det finns några inställningar du kan göra på /peoplelist genom att gå in i editeringsläget på sidan.

Title, kicker, lead och body

Här kan du fylla i en egen rubrik, underrubrik, ingress och brödtext. Dessa visas ovanför sökfunktionen och listningen av personal. 

Info boxes

Här kan du lägga till en eller flera info boxar som visas i högerspalten.

Contributor

Här fyller du i vem som ska stå som sidansvarig.

Link to other languages

Om det finns en motsvarande sida på antingen engelska eller svenska kan du länka till dessa här.

Kategorier

Listan med personal kan vara indelad i olika kategorier. Dessa olika kategorier visas ovanför sökfunktionen. Kategorier lägger du till i Manage -> Taxonomy -> Personal page categories. 

Därefter behöver de läggas till på varje persons "Personal page" för att de ska dyka upp under respektive kategori. 

Personal page

Mer information om personliga sidor hittar du på länkarna nedan. 

Support

Vid frågor, vänligen kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.