Skapa personlig sida

Det är webbplatsansvarig som har behörighet att skapa personliga sidor. När en personlig sida väl är skapad kan medarbetaren själv redigera den.

 Skapa personlig sida

  1. Gå till Content > Add content > Personal page
  2. I rutan ”LUCAT ID” anger du Lucat-ID för den person du vill skapa en personlig sida till. Personens namn blir automatiskt till sidans rubrik och kan inte ändras.
  3. Du som webbplatsansvarig kan fylla i resten av informationen på sidan, men det är vanligt att man låter medarbetaren fylla i detta själv. Se vad de olika fälten innebär på sidan Redigera personlig sida. För att medarbetaren ska kunna editera sin sida behöver du tilldela den rollen "personnel". 
  4. Tryck på Save när du är klar.

 

I rutan ”Lucat ID” anger du Lucat-id för den person du vill skapa en personlig sida till.
Personens namn blir automatiskt till sidans rubrik och kan inte ändras. Klicka för att förstora bilden.

Ge medarbetaren behörighet att editera

För att en medarbetare ska kunna redigera sin personliga sida behöver den ha rollen "personnel". Läs mer om roller här, och här kan du läsa om hur du tilldelar behörigheter

 

Support

Vid frågor, vänligen kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.