Intresseanmälan


Om annat än fakultet eller institution, ange typ av verksamhet:

Exempel på verksamhetstyper: Strategiska forskningsprojekt, starka forskningsmiljöer, forskargrupper, centrumbildningar, publika verksamheter.
Institution eller fakultet
För- och efternamn
T.ex. http://naturvetenskap.lu.se
T.ex. befintliga studenter, medarbetare, andra forskare vid andra lärosäten m.m.
Språk på webbplats
Språk som skall användas på den nya webbplatsen.