Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

FAQ - kalenderdelning

Det går inte längre att dela kalenderhändelser via lu.se, utan det görs i stället via den nya kalenderdelningen. Vi får många frågor om detta – och här kommer svaren.

Efter övergången för lu.se till Drupal 8 kan jag inte längre dela kalenderhändelser som vanligt – varför?

Den universitetsgemensamma kalenderdelningen har flyttat bort från lu.se och finns nu på calendar.prodwebb8.lu.se/user. Eftersom den nya kalenderdelningen ligger i Drupal 8 går det inte att dela kalendariehändelser till webbplatser i Drupal 7 härifrån.

Om du vill lägga in en händelse på en separat webbplats som fortfarande ligger i Drupal 7 kan du fortfarande göra det. Men du kan inte dela händelsen på lu.se längre eftersom lu.se har flyttat över till Drupal 8.

Jag har skapat en kalenderhändelse men det finns inget fält där jag kan ange vilka sajter jag vill dela händelsen till. Vad är fel?

Du har inte loggat in på calendar.prodwebb8.lu.se utan skapat en kalenderhändelse lokalt på en webbplats i Drupal. Det kan du fortfarande göra, och då publiceras händelsen där, men det går inte att dela en kalenderhändelse från en Drupal 7-webbplats till lu.se (som ligger i Drupal 8).

Jag har skapat en kalenderhändelse men i fältet där jag ska ange vart händelsen ska delas finns inte den sajt med som jag vill dela till. Varför?

Webbplatsen du vill dela till kanske inte är med i kalenderdelningen. Att man var med i den gamla kalenderdelningen på lu.se betyder inte per automatik att man är med i den nya. I skrivande stund är HT:s  samt de flesta av LTH:s sajter med. Dessutom är de webbplatser med som migrerats från Drupal 7 till Drupal 8 (under förutsättning att kalenderdelningen aktiverats av webbplatsansvarig).

För att aktivera din Drupal 8-webbplats till kalenderdelningen behöver du fylla i detta formulär:

https://calendar.prodwebb8.lu.se/formular/anmalan-om-ny-kalender

Om sajten du vill dela till är med i den nya kalenderdelningen krävs det också att du personligen har behörighet att dela till just den kalendern.

Olika fakulteter har olika principer för vem som ska ges behörighet.

  • Om det är en Drupal 8-sajt du vill dela till så ska den webbplatsen ha en kalenderadmin som själv delar ut behörigheten. Det är nästan garanterat samma person som den som är webbplatsansvarig. Om du inte vet vem det är – mejla servicedesk [at] lu [dot] se så reder vi ut det åt dig. Observera att sådana webbplatser som fortfarande ligger kvar i Drupal 7 inte ingår i den nya kalenderdelningen. Om du vill publicera något i deras kalendarier behöver du kontakta dem som administrerar den webbplatsen lokalt.
     
  • Om det är en sajt på LTH du vill dela till så har du behörighet automatiskt om sajten organisatoriskt hör till din del av organisationsträdet (enligt Lucat) och hela vägen därifrån till organisationsträdets rot. Jobbar du på i en forskningsgrupp så har du behörighet att publicera i forskningsgruppens kalendarium, i kalendariet för den institution som forskningsgruppen tillhör, i kalendariet för den fakultet som institutionen tillhör och i det centrala kalendariet på lu.se (förutsatt att alla dessa kalendarier existerar, förstås). Om du däremot vill kunna dela till någon annan webbplats på LTH behöver du höra av dig till LTH:s support (support [at] lth [dot] se).
     
  • Om det är en sajt på HT du vill dela till så bör deras IT-support (it [at] ht [dot] lu [dot] sekunna hjälpa dig.

Då man delade via lu.se fanns det en ruta man kunde kryssa i för att publicera på lu.se. Hur gör man nu?

Nu loggar man in på calendar.prodwebb8.lu.se för att publicera. I fältet där man väljer vilka kalendrar som händelsen ska publiceras i så väljer man "Lunds universitet www.lu.se" som vilket annat kalender-ID som helst.

I den gamla kalenderdelningen kunde man lämna över skrivrätten för händelser till andra publicister – hur fungerar det nu?

I den nya kalenderlösningen är administrationen av rättigheterna att dela till de olika kalendrarna decentraliserad. I stället för att man hör av sig till Servicedesk när personer behöver behörighet till en viss kalender är det i stället meningen att man hör av sig till kalenderadministratören för respektive kalender. Du som ställer frågan verkar vara en lämplig person att axla det här ansvaret. Kalenderadministratören kan hantera och lägga till kalenderpublicister i kalendern, samt redigera i samtliga händelser som läggs in och delas från kalendern. Via det här formuläret kan du anmäla en kalenderadministratör till en befintlig kalender: https://calendar.prodwebb8.lu.se/formular/anmalan-kalenderadministrator…

Vi är flera som skulle vilja ha ett konto som vi delar på som vi kan lägga in händelser via – kan ni ordna det?

Nej, var och en som behöver lägga in händelser loggar in med hjälp av sitt Lucat-ID. Sådana situationer som ibland kan uppstå då en händelse lagts in av en person som slutat eller är sjukskriven och man kommer på att man måste ändra i händelsen kan i den nya lösningen hanteras av kalenderadministratören som har behörighet att redigera alla händelser i den kalendern – till exempel "lämna över" händelsen till en annan publicist.

Ni säger att vi måste beställa en kalender, men jag kan ju själv se på hemsidan att vi redan har en kalender! Ska det vara så svårt att bara ge mig behörighet?

En del saker gör vi inte även om det skulle vara enkelt för oss, eftersom vi inte äger de besluten. Det är det ena. Det andra är att det du ser på hemsidan är något annat än det vi talar om i kalenderdelningen. Lunds universitet har många webbplatser, och de ligger i olika system. Många av dem har kalendrar. Det är det du kan se på den sajten. Kalenderdelningen finns för att göra det enklare att publicera samma händelse i flera olika kalendrar. För att kunna göra det måste den kanelder man vill dela till läggas in i kalenderdelningen. Det är det vi menar då vi säger att man måste beställa kalendern – det är så att säga möjligheten att via kalenderdelningen dela händelser till en viss kalender som man behöver beställa, om den kalendern inte redan ligger inlagd.

Lägg in personerna i den här långa listan så att de får behörighet att dela händelser till den här kalendern, tack!

Skicka denna förfrågan till kalenderadministratören för den aktuella kalendern. Undersök först om personerna redan har behörighet. Om frågan gäller en kalender på LTH så tilldelas behörigheter där automatiskt enligt beskrivningen ovan, så i många fall behöver det inte göras manuellt. Vi hjälper gärna till med att ta reda på vem som är kalenderadministratör om det skulle vara oklart. Ofta är det ingen självklarhet, ofta är det inte klart än, och detta är lite nytt för oss alla.

Det fungerar inte att lägga upp en bild i kalenderhändelsen som jag skapat. Vad är fel?

Vi har fått indikationer på att den här funktionen ibland inte fungerar i webbläsaren Edge. Testa med en annan webbläsare, till exempel Chrome.

Jag har tidigare delat en händelse till flera kalendarier via den gamla kalenderdelningen. Nu behöver jag ändra några grejer i den. Hur hittar jag den?

Det går tyvärr inte längre att komma åt den gamla kalenderdelningen. Du behöver kontakta ansvariga för de aktuella kalendarierna som du delat händelsen till och be dem att ändra. Om händelsen är publicerad på lu.se och du hör av dig till servicedesk [at] lu [dot] se med länken till händelsen där, så kan vi plocka fram listan över vilka andra webbplatser du delat till, om du skulle ha glömt det.

Vad jag förstår så är flera av de webbplatser som jag vill dela min händelse till ännu inte med i den nya kalenderdelningen. Hur gör jag nu?

Du måste dubbelpublicera. Om du vill publicera i kalendarier som du inte har tillgång till, så måste du höra av dig till dem som administrerar de aktuella kalendarierna och be dem om hjälp.

Kommer alla andra kunna dela händelser till min kalender nu när den är med i kalenderdelningen?

Bara de som är tillagda som admins eller editors för just er kalenderdelning kommer kunna dela till den.

Kommer kalenderdelningssiten fortsätta heta https://calendar.prodwebb8.lu.se/ eller kommer den heta https://calendar.lu.se senare?

calender.prodwebb8.lu.se kommer i likhet med lathunden.prodwebb8.lu.se att fortsätta heta så av internwebbpolitiska skäl.

Support

Vid frågor, vänligen kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.