Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

FAQ – kalenderdelning

Den universitetsgemensamma kalenderdelningen har flyttat från lu.se till calender.prodwebb8.lu.se/user. Vi får många frågor om hur kalenderdelningen fungerar – och här kommer svaren.

Jag har skapat ett evenemang, men det finns inget fält där jag kan ange vilka webbplatser jag vill dela evenemanget till. Vad är fel?

Du har inte loggat in på calendar.prodwebb8.lu.se utan skapat ett evenemang lokalt på en webbplats i Drupal. Det kan du fortfarande göra, och då publiceras evenemanget där, men det går inte att dela ett evenemang som är publicerad lokalt på din webbplats.

Jag har skapat ett evenemang, men i fältet där jag ska ange vart evenemanget ska delas finns inte den webbplats med som jag vill dela till. Varför?

Webbplatsen du vill dela till kanske inte är med i kalenderdelningen. Att man har en webbplats inom Lunds universitet betyder inte att man per automatik är med i kalenderdelningen. I skrivande stund är HT:s  samt de flesta av LTH:s webbplatser med.

För att aktivera din Drupal-webbplats till kalenderdelningen behöver du fylla i detta formulär:

https://calendar.prodwebb8.lu.se/formular/anmalan-om-ny-kalender

Om webbplatsen du vill dela till är med i kalenderdelningen krävs det också att du personligen har behörighet att dela till just den kalendern.

Olika fakulteter har olika principer för vem som ska ges behörighet.

  • Om det är en Drupal-webbplats du vill dela till så ska den webbplatsen ha en kalenderadmin som själv delar ut behörigheten. Det är nästan garanterat samma person som den som är webbplatsansvarig. Om du inte vet vem det är – mejla servicedesk [at] lu [dot] se så reder vi ut det åt dig.
     
  • Om det är en webbplats på LTH du vill dela till så har du behörighet automatiskt om webbplatsen organisatoriskt hör till din del av organisationsträdet (enligt Lucat) och hela vägen därifrån till organisationsträdets rot. Jobbar du på i en forskningsgrupp så har du behörighet att publicera i forskningsgruppens kalendarium, i kalendariet för den institution som forskningsgruppen tillhör, i kalendariet för den fakultet som institutionen tillhör och i det centrala kalendariet på lu.se (förutsatt att alla dessa kalendarier existerar, förstås). Om du däremot vill kunna dela till någon annan webbplats på LTH behöver du höra av dig till LTH:s support (support [at] lth [dot] se).
     
  • Om det är en webbplats på HT du vill dela till så bör deras IT-support (it [at] ht [dot] lu [dot] sekunna hjälpa dig.

Hur publicerar jag i olika kalendrar?

Du loggar in på calendar.prodwebb8.lu.se för att publicera i olika kalendrar. Det finns ett fält där de kalendrar du har behörighet att publicera i finns listade. Vill du publicera i kalendern "Lunds universitet www.lu.se" så finns även det valet med i listan.

Hur lämnar jag över skrivrätten till andra publicister?

I kalenderlösningen är administrationen av rättigheterna att dela till de olika kalendrarna decentraliserad. I stället för att man hör av sig till Servicedesk när personer behöver behörighet till en viss kalender är det i stället meningen att man hör av sig till kalenderadministratören för respektive kalender. Kalenderadministratören kan hantera och lägga till kalenderpublicister i kalendern, samt redigera i samtliga evenemang som läggs in och delas från kalendern. Via det här formuläret kan du anmäla en kalenderadministratör till en befintlig kalender: https://calendar.prodwebb8.lu.se/formular/anmalan-kalenderadministrator…

Vi är flera som skulle vilja ha ett konto som vi delar på som vi kan lägga in evenemang via – kan ni ordna det?

Nej, var och en som behöver lägga in evenemang loggar in med hjälp av sitt Lucat-ID. Sådana situationer som ibland kan uppstå då ett evenemang lagts in av en person som slutat eller är sjukskriven och man kommer på att man måste ändra i evenemanget kan i den nya lösningen hanteras av kalenderadministratören som har behörighet att redigera alla evenemang i den kalendern – till exempel "lämna över" evenemang till en annan publicist.

Ni säger att vi måste beställa en kalender, men jag kan ju själv se på webbplatsen att vi redan har en kalender. Ska det vara så svårt att bara ge mig behörighet?

En del saker gör vi inte även om det skulle vara enkelt för oss, eftersom vi inte äger de besluten. Det är det ena. Det andra är att det du ser på webbplatsen är något annat än det vi talar om i kalenderdelningen. Lunds universitet har många webbplatser, och de ligger i olika system. Många av dem har kalendrar. Det är det du kan se på den webbplatsen. Kalenderdelningen finns för att göra det enklare att publicera samma evenemang i flera olika kalendrar. För att kunna göra det måste den kalender man vill dela till läggas in i kalenderdelningen. Det är det vi menar då vi säger att man måste beställa kalendern – det är så att säga möjligheten att via kalenderdelningen dela evenemang till en viss kalender som man behöver beställa, om den kalendern inte redan ligger inlagd.

Lägg in personerna i den här långa listan så att de får behörighet att dela evenemang till den här kalendern, tack!

Skicka denna förfrågan till kalenderadministratören för den aktuella kalendern. Undersök först om personerna redan har behörighet. Om frågan gäller en kalender på LTH så tilldelas behörigheter där automatiskt enligt beskrivningen ovan, så i många fall behöver det inte göras manuellt. Vi hjälper gärna till med att ta reda på vem som är kalenderadministratör om det skulle vara oklart. Ofta är det ingen självklarhet och ofta är det inte klart än.

Det fungerar inte att lägga upp en bild i evenemanget som jag skapat. Vad är fel?

Vi har fått indikationer på att den här funktionen ibland inte fungerar i webbläsaren Edge. Testa med en annan webbläsare, till exempel Chrome.

Vad jag förstår så är flera av de webbplatser som jag vill dela mitt evenemang till ännu inte med i kalenderdelningen. Hur gör jag nu?

Du måste dubbelpublicera. Om du vill publicera i kalendarier som du inte har tillgång till, så måste du höra av dig till dem som administrerar de aktuella kalendarierna och be dem om hjälp.

Kommer alla andra kunna dela evenemang till min kalender nu när den är med i kalenderdelningen?

Bara de som är tillagda som admins eller editors för just er kalenderdelning kommer kunna dela till den.

Kommer kalenderdelningswebbplatsen fortsätta heta https://calendar.prodwebb8.lu.se/ eller kommer den heta https://calendar.lu.se senare?

calender.prodwebb8.lu.se kommer i likhet med lathunden.prodwebb8.lu.se att fortsätta heta så av internwebbpolitiska skäl.

Support

Vid frågor, vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.