Kontakt

Har du några frågor kring den unversitetsgemensamma webblösningen i Drupal? Kontakta via epost servicedesk [at] lu [dot] se

  • Ange alltid webbplatsens eller sidans URL när du skickar in ett ärende.
  • Skicka ett ärende åt gången

Vad händer med din fråga?

Supporten är uppdelad i två steg och det är ditt ärendes fråga som kommer att avgöra i vilket steg som ärendet kommer att hanteras i.

Servicedesk är det första steget och de kommer att besvara vissa av de inskickade frågorna. Övriga frågor, buggar samt förslag på vidareutveckling kommer att skickas vidare till webbavdelningen vid Sektion kommunikation.