Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Domänhantering

– för nya och gamla domäner

Detta behöver du som webbplatsansvarig i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal tänka på när det gäller domänhantering.

För ny domän

 • Ansök om den nya domänen hos Servicedesk. Läs gärna våra råd kring val av domän längre ner på sidan först. Ange att webbplatsen ska ligga i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal.
 • Först när domänen har blivit godkänd, kan du fylla i den skriftliga överenskommelsen och skicka in den till webbavdelningen. Vidarebefordra gärna mailet med godkännandet av domänen, så att det inte finns några oklarheter kring detta.

För befintlig domän

 • Ta reda på vem som har driftansvar för DNS-servern som webbplatsen är kopplad till idag. Om driftansvarig är annan än LDC, följ nedan steg.
 • I god tid före lanseringen av din nya webbplats i Drupal, kontaktar du den driftsansvarige och förbereder denne på att du vill att domänen ska frigöras från sin befintliga DNS-server.
 • Se till att lanseringsdatumet är kommunicerat till den driftsansvarige. Samma dag som lanseringen sker av den nya webbplatsen i Drupal måste domänen frigöras från den gamla DNS-servern.

Råd om val av domän

Nedan följer ett antal goda råd när det gäller subdomäner under lu.se. Observera att det är LDC som godkänner subdomäner under lu.se.

 • Domännamn ska vara så korta som möjligt – men fortfarande vara betydelsebärande så långt som möjligt. Håll dig till högst två eller tre ord.
 • I allmänhet är det viktigare att domännamnet är tydligt och hållbart än att det är kort.
 • Förkortningar kan vara svåra att begripa för användare utanför den egna organisationen och ännu svårare om man vänder sig till icke-svenskspråkiga.
 • Välj ett enkelt domännamn och undvik komplicerade ord, så blir det lättare för dina besökare att minnas namnet och att stava det rätt.
 • Försök att välja ett domännamn som så mycket som möjligt stämmer överens med namnet på webbplatsen.
 • Undvik roliga stavningar eller ord som kan stavas på olika sätt.
 • Var konsekvent när det gäller språket.
 • Undvik siffror och bindestreck.
 • Institutioner och motsvarande ges underdomäner till lu.se på formen inst.lu.se. Motsvarande princip gäller även andra organisatoriska enheter som vetenskapsområden, fakulteter och särskilda inrättningar.

Support

Vid frågor vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL för vilken ärendet gäller.

Hjälpte den här informationen dig?