Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhetens ansvar

– vem tar hand om vad?

I själva Drupal finns ett antal olika behörigheter som avgör vem som kan göra vad i systemet. Men den universitetsgemensamma webblösningen innehåller också ett antal administrativa roller som du behöver ha koll på.

Ansvaret för webbplatserna i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal är uppdelat enligt följande:

 • Webbplatsägaren har det formella ansvaret för webbplatsen och leder ofta den verksamhet som webbplatsen huserar under organisatoriskt.
   
 • Webbplatsansvarig tillsätts av webbplatsägaren och är den som är operativt ansvarig för webbplatsen. I detta ansvar ingår bland annat administration av grundläggande inställningar, uppbyggnad av webbplatsstruktur samt utdelande av behörigheter för publicister.

  En webbplats har en (och endast en) webbplatsansvarig, och vi rekommenderar att det är samma person som leder det redaktionella arbetet på webbplatsen. Rollen webbplatsansvarig är långsiktig och kräver kompetens inom bland annat användbarhet och tillgänglighet på webben. Webbplatsansvarig kan inte bemannas av exempelvis studentmedarbetare.

  Som kontaktperson för webbplatsen får webbplatsansvarig löpande information om förändringar i teknik, lagkrav med mera och förväntas skicka relevant information vidare till publicisterna på webbplatsen samt ha en löpande dialog med webbplatsägaren. Den webbplatsansvarige är också ansvarig för att webbplatsens övriga publicister genomgår utbildningen för webbpublicister innan de får behörighet att jobba med webbplatsen. Har publicisterna frågor om behörigheter på webbplatsen är det den webbplatsansvarige som de bör vända sig till. En eller flera "backup-personer” till webbplatsansvarig kan utses som också får den utbildning och behörighetsnivå ("site administrator") som är kopplad till rollen, men det är bara den formellt utsedde webbplatsansvarige som fungerar som kontaktperson.
   
 • Webbpublicist kallas den som gått Drupalutbildningen för webbpublicister. Webbpublicisten jobbar med att producera och publicera innehåll på sajten. Vad man som webbpublicist kan göra rent tekniskt på sajten avgörs av den som är webbplatsansvarig.

Ovanstående är de tre administrativa roller som finns. När det gäller vilka behörigheter man har på webbplatsen så avgörs det alltså av den webbplatsansvarige. Till sin hjälp har denne ett antal olika behörigheter ("roller") som kan tilldelas användarna.

Läs här om de olika behörigheterna som finns i Drupal

En viktig princip inom datasäkerhet är att ge tillräcklig behörighet för att man ska kunna utföra den uppgift man har – men inte mer.

Hjälpte den här informationen dig?