Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Drupal hämtar information från omvärlden

– Kopplingar till andra system

En del saker ska du som webbpublicist inte behöva göra själv. Därför hämtar Drupal information från andra system – så att du slipper.

Här redogörs för några av de kopplingar som Drupal har till andra IT-system vid Lunds universitet.

Lucat

Kopplingar mellen Lucat och Drupal märks på flera olika sätt.

Inloggning

Inloggningen till Drupal sker i vanliga fall via den gemensamma inloggning som används centralt av IT-system vid Lunds universitet. För dig som användare betyder det att du loggar in med hjälp av ditt vanliga Lucat-ID. För dig som administratör betyder det att du anger Lucat-ID för de användare som ska ha tillgång till webbplatsen, och sedan delar ut de behörigheter som de behöver. Alla användare med ett Lucat-ID kan logga in på Drupalsajterna – men det är administratören av webbplatsen som bestämmer vad användaren kan göra. (Någon som bara loggar in har inga behörigheter alls.)

Kontaktinformation

De sökträffar man får på lu.se och Medarbetarwebben om man filtrerar på personal är den kontaktinformation som finns inlagd i Lucat. Kopplingen mellan Lucat och Druapl sker i flera steg (Lucat > Lucatopen > LUWS > Drupal) där synkningen sker vid olika tillfällen under dygnen, så ibland kan det dröja till nästa dag innan en ändring i Lucat slår igenom på Drupalsajterna. Om man har otur kan själva sidan som visar Lucat-informationen vara uppdaterad, men att indexeringen av sökfunktionen ännu inte körts, så att det står fel i sökresultatet, men rätt om man klickar på länken. Men det kommer...

Personliga sidor

Drupals personliga sidor kan skapas bara för användare som har ett Lucat-ID. På de personliga sidorna hämtas en del kontaktinformation från Lucat.

I Lucat finns en inställning som gör att användare kan välja om deras information ska visas på webben. Om användare valt att de inte ska synas på webben kan de heller inte få några personliga sidor. Det krävs också att användaren har en verksamhetsroll i Lucat för att användaren ska synas på webben.

Lucris/Lup

På de personliga sidorna visas forskningsoutout om sådan finns registrerad i forskningsdatabasen Lucris. Kopplingen sker rent tekniskt via Lup.

Kalenderdelning

Varje webbplats i Drupal kan visa evenemang i ett kalendarium som kan hanteras helt lokalt. Men webbplatserna är också förberedda för att hämta evenemang från universitetetes kalenderdelningsfunktion. Om man publicerar evenemang på calendar.prodwebb8.lu.se kan de därifrån göras tillgängliga för din Druaplwebbpats, för lu.se och också för webbplatser på LTH och HT som också är anslutna till kalenderdelningen.

RSS

Det finns möjlghet att på sidor och i infoboxar hämta hem och visa upp RSS-flöden från andra webbplatser.