Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Länkar

Genvägar till avsnitt om länkar på denna sida:

Länktexter och länkars placering

Utformning av länktexter

Länkar är webbens livskraft och mycket viktiga för användarna.

En länktext ska aldrig utgöras av själva URL-en (https://...) eftersom det är svårläst både för besökare och för hjälpmedel som exempelvis skärmläsare.

Det viktigaste är inte att länktexten är kort, utan att den är relevant, innehållsrik och specifik – besökaren ska förstå vart länken leder. Cirka 7–12 ord kan vara lagom längd på en länk.

Länken ska också infria sitt löfte – alltså ta besökaren till det innehåll hen har anledning att förvänta sig med tanke på länktexten.

Undvik "Läs mer"

Sträva alltid efter att göra dina länkar så beskrivande att de ska kunna stå för sig själva. Att bara skriva "Läs mer" fungerar inte för dem som av olika anledningar inte kan se den omgivande texten, utan exempelvis får länkar upplästa via skärmläsare. Ofta är det bäst att helt utesluta inledningar som "Läs mer om..." – inled istället direkt med länkens huvudinnehåll.

Om länken går till innehåll på en annan webbplats än lu.se ska du ange detta sist i länken.

Se avsnittet "Länkar som leder till andra webbplatser" nedan

Länkarnas placering

På lu.se placeras normalt länkar på egen rad närmast under det textstycke de relaterar till:

Textstycke på webbsida. Skärmdump.


Enda undantaget är när ett egennamn samtidigt är en webbadress, till exempel Antagning.se. Då länkas namnet även i brödtexten:

Textstycke på webbsida. Skärmdump.

 

Länkar som öppnas i samma flik – och i ny flik

Länkar – både inom lu.se och till andra webbplatser – öppnas normalt i samma flik.

Men det finns två undantag:

  • Länk till ett dokument
  • Länk till en webbsida som du inte kan backa tillbaka från i webbläsaren

Observera att en länk som öppnas i ny flik ska ha detta angivet sist i själva länken, till exempel

  • "Logga in i systemet för stipendieansökan (ny flik)" eller
  • "Lunds universitets årsredovisning 2020 (PDF 2 MB, ny flik)"

Se vidare under "Länkning av dokument" nedan

Punktlistor vid uppräkning av länkar

Liksom vid andra typer av uppräkningar ska punktlistor användas när det handlar om tre länkar eller fler.

Se avsnitt om hur du använder punktlistor

Länkar som leder till andra webbplatser

För att det ska vara tydligt för alla när en länk leder till en annan webbplats avslutas sådana länkar på något av följande sätt (oavsett om länktexten ligger som vanlig brödtext eller i en info- eller imagebox):

[...– vetenskaphalsa.se]

[...på vetenskaphalsa.se]

[...på Vetenskap & hälsas webbplats]

Tänk på att även webbplatser inom universitetet – till exempel till fakulteter och institutioner – i det här sammanhanget räknas som andra, externa webbplatser.

Skriv alltid "webbplats" (istället för exempelvis "hemsida" eller "webbsida"), så det blir konsekvent och tydligt för besökaren på lu.se.

Uppräkning av länkar till andra webbplatser

Vid uppräkning av länkar till flera webbplatser som kan rubriceras under "gemensam flagg" kan det ofta räcka med att ange att det rör sig om andra webbplatser precis ovanför listan:

Länkar i brödtext. Skärmdump.

Länkning av dokument

Länkar till dokument placeras, liksom andra länkar, direkt under aktuellt textstycke, men öppnas i ny flik.

För att länken ska fungera ur tillgänglighetssynpunkt utformas den som i exemplet nedan, det vill säga med både dokumentformat och storlek (skrivs kB, men MB) inom parentes. Lägg även information om att länken öppnas i ny flik här, exempelvis:

Lunds universitets språkpolicy 2014 (PDF, 84 kB, ny flik)

Uppräkning av länkar till dokument

Vid uppräkning av flera länkar som leder till dokument räcker det med att du informerar om att de öppnas i ny flik en gång i stycket närmast ovanför, istället för att skriva ut det i varje enskild länk, exempelvis som här:

Länklista på webbsida. Skärmdump.

Länkning av e-post- och www-adresser

Både e-postadresser och www-adresser skrivs ut och länkas:

E-postadress i text. Skärmdump.

Kortlänkar

En kortlänk – "snygglänk" – är en hänvisningslänk som bygger på principen "www.lu.se/xxx", och som kan vara praktisk att använda i vissa sammanhang.

Tillfällig eller permanent länk?

Kortlänkarna kan ha olika livslängd. En tillfällig kortlänk är oftast kopplad till ett specifikt evenemang, exempelvis en konferens. När evenemanget väl har varit fyller kortlänken oftast inte längre någon funktion.

En permanent kortlänk går däremot till mer beständigt innehåll, till exempel en presentationssida för en verksamhet (www.lu.se/lu-futura) eller en utbildningspresentation (www.lu.se/biomedicinprogrammet). Den ska vara tydligt beskrivande.

Riktlinjer

En kortlänk ska normalt gå till innehåll specifikt på www.lu.se. I undantagsfall kan den leda till extern webbsida, om innehållet är av universitetsövergripande karaktär och avsett för lu.se:s målgrupper. Ett exempel är www.lu.se/universitetsbutiken.

Länken ska också vara tillräckligt specifik i sin utformning. "www.lu.se/invigning" eller "www.lu.se/konferens" är exempelvis för otydliga.

Behöver du en kortlänk?

Kontakta huvudredaktören för lu.se (eva [dot] fredenholm [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (eva[dot]fredenholm[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)).