Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om www.lu.se

Den nuvarande versionen av lu.se lanserades i september 2020, i nya mallar men med få förändringar i innehåll, informationsstruktur eller redaktionell organisation.

Webbplatsens syfte

 • Underlätta för blivande studenter att göra välgrundade studieval
 • Främja rekryteringen av kvalificerade medarbetare
 • Gynna ett utbyte mellan forskning och samhälle

Prioriterade målgrupper

Webbplatsen vänder sig till ett antal externa målgrupper med följande prioritering:

 1. Presumtiva studenter
 2. Forskarvärlden | Finansiärer
 3. Donatorer | Media och journalister | Presumtiva anställda
 4. Allmänhet och skola | Näringsliv och beslutsfattare | Alumner

Redaktionell organisation

Webbplatsen har en redaktion där medlemmarna organisatoriskt tillhör olika delar av universitetsförvaltningen och sitter nära det innehåll man ansvarar för och arbetar med i Drupal.

I den redaktionella organisationen för lu.se finns följande roller:

 • en huvudredaktör med övergripande samordnings- och kvalitetsansvar
 • ingångsansvariga med samordningsansvar för innehållet under en ingång
 • sidansvariga med innehållsansvar för ett flertal sidor under en eller flera ingångar
 • utbildningsredaktörer – sidansvariga på fakultetsnivå, som ansvarar för att lägga till extramaterial via Drupal i utbildningspresentationerna på lu.se

För samtliga roller i redaktionen krävs

 • kommunikationsutbildning på högskolenivå, eller motsvarande kunskaper via yrkeserfarenhet samt
 • kunskap om hur man anpassar innehåll för webben och erfarenhet av webbpublicering.

Till den redaktionella organisationen hör också – som komplement till redaktionen – rollen sakkunniga, som tillsammans med sidansvariga ansvarar för att sakinnehållet på sidorna är korrekt och aktuellt. Sakkunniga arbetar inte i Drupal.

Kvalitetssäkring

Regelbundna innehållsrevisioner

För att säkerställa att webbinnehållet är aktuellt och håller en hög och jämn kvalitet görs varje halvår (normalt runt 28 februari och 31 augusti) en revision.

Då går sidansvariga och sakkunniga tillsammans igenom samtliga sidor och uppdaterar vid behov.

Återkommande tillgänglighetsgranskningar

Som ett led i att upprätthålla god tillgänglighet på webbplatsen görs återkommande granskningar av externa specialister för att upptäcka eventuella utvecklingsbehov och brister.

Användartester

Användartestning av webbplatsen sker regelbundet, främst med den högst prioriterade målgruppen presumtiva studenter.

Resultaten av testerna ingår i det underlag som ligger till grund för webbplatsens utveckling.