Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erbjudande om utökade utbildningspresentationer

Utbildningspresentationerna på lu.se är webbplatsens absolut mest besökta innehåll. Hit söker sig inför varje ansökningsperiod hundratusentals presumtiva studenter – via antagning.se eller på annat sätt – för att skaffa information inför sitt studieval.

I standardversion innehåller utbildningspresentationerna för kurser och program en sammanfattande beskrivningstext samt fakta om behörighet, anmälan och antagning för utbildningen. Denna information hämtas från utbildningsdatabasen Lubas.

Erbjudandet om utökade utbildningspresentationer på lu.se vänder sig till samtliga fakulteter vid Lunds universitet, och innebär en möjlighet att lägga till exempelvis bilder, filmer och ytterligare information för några eller samtliga av sina utbildningar.

Erbjudandet finns i två versioner – miniversion och fullversion – som förklaras nedan.

Se även en innehållsöversikt för utökad utbildningspresentation (PDF 1,3 MB, ny flik)

Miniversion av utökad presentation

Erbjudandet innebär komplettering av utbildningspresentationer på lu.se med huvudbild, samt möjlighet att också få tillagt en puff ovanför kontaktinformationen i presentationen.

Se exempel på miniversion av utökad utbildningspresentation:

Arkitektutbildningen – lu.se

I erbjudandet ingår:

 • att all publicering via Drupal, samt slutlig kvalitetssäkring av materialet, utförs av lu.se:s ingångsredaktör för Studera-ingången,
 • möjlighet till uppdatering av huvudbild och/eller puff i samband med lu.se-redaktionens ordinarie halvårsrevisioner av webbplatsens innehåll.

Erbjudandet förutsätter att fakulteten:

 • utser en–två kontaktpersoner, med uppdraget att inom fakulteten samordna huvudbilder och eventuella pufftexter och -bilder till de utökade utbildningspresentationerna,
 • säkerställer att ovan nämnda kontaktpersoner kan avsätta tillräckligt med tid för uppdraget,
 • via kontaktpersonerna gör en första kvalitetssäkring av huvudbilder och eventuella underlag till puffar, bland
 • annat i form av att säkra att innehållet följer lagen (exempelvis GDPR, copyrightlagstiftning),
 • levererar ovan nämnda material i enlighet med aktuella instruktioner.

Fullversion av utökad presentation

Erbjudandet innebär en möjlighet att samla all information för presumtiva studenter om en utbildning på lu.se, och lägga till exempelvis bilder, film, texter, länkar, boxar med mera via Drupal.

Se exempel på fullversion av utökad utbildningspresentation:

Naturvetenskapligt kandidatprogram, astronomi – lu.se

Förutsättningar för erbjudandet

Erbjudandet förutsätter att fakulteten har avsikten att använda utbildningspresentationen på lu.se som huvudhemvist för sin utbildningsinformation till presumtiva studenter. Konkret innebär det att huvudbild ska finnas, och att platsen ”Mer information” ska utnyttjas till fördjupande information. Helst bör även karriär- samt porträttplatserna användas.

Målsättningen ska vara att inte dubblera informationen på andra webbplatser, utan länka till utbildningspresentationerna på lu.se från exempelvis fakultetens och institutionens (eller motsvarande) webbplatser.

Fakulteten behöver också

 • utse en–två utbildningsredaktörer* inom fakulteten, med uppdraget att samordna, producera, kvalitetssäkra och publicera innehåll via Drupal för de utökade utbildningspresentationerna på lu.se,
 • säkerställa att utbildningsredaktören/-erna får tillräckligt med avsatt tid för uppdraget,
 • avsätta tid för utbildningsredaktören/-erna att genomgå introduktion till rollen och vid behov utbildning i Drupal,
 • avsätta tid för utbildningsredaktören/-erna att kontinuerligt arbeta med de utökade presentationerna på lu.se och delta i redaktionella forum och processer för webbplatsen,
 • via utbildningsredaktörerna kvalitetssäkra innehållet i de utökade utbildningspresentationerna, så att det följer lagen (exempelvis tillgänglighet, GDPR, copyrightlagstiftning) samt följer redaktionella riktlinjer för lu.se,
 • utse en sakkunnig** för respektive utbildningspresentation, som har sakkunskap om innehållet och via utbildningsredaktörerna säkrar att informationen är korrekt och aktuell.

*Rollen utbildningsredaktör

Arbetet med det utökade innehållet görs av en utbildningsredaktör som utses av fakulteten, och som ingår i lu.ses webbredaktion. I rollen som utbildningsredaktör ingår att

 • ha ett övergripande kvalitetsansvar för innehållet om en fakultets utbildningar på lu.se utifrån de redaktionella riktlinjerna för webbpublicering på lu.se (www.lu.se/redaktionellariktlinjer)
 • samla ihop och/eller producera det utökade materialet och webbanpassa innehållet, bland annat utifrån de redaktionella riktlinjerna (se punkten ovan)
 • bygga sidor och/eller innehållsmoduler i Drupal med det utökade innehållet, och utveckla och underhålla dessa löpande
 • genomföra halvårsrevisioner av det utökade innehållet, inklusive avstämning av innehållet med sakkunniga**
 • delta i redaktionella sammankomster för lu.se, max 1–2 gånger/termin

Det är en fördel om utbildningsredaktören är Drupalpublicist även för andra webbsidor/webbplatser, eftersom sällanpublicister har svårt att upprätthålla kunskapen i verktyget.

Utbildningsredaktören behöver ha tid avsatt för att jobba med webbpublicering på lu.se samt ha möjlighet att löpande delta i kompetensutveckling gällande webbspecifika kompetenser

För utbildningsredaktören, liksom för övriga roller i lu.se-redaktionen, krävs

 • kommunikationsutbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper via yrkeserfarenhet och
 • kunskap i hur man anpassar innehåll för webben samt erfarenhet av webbpublicering.


** Sakkunnig är en roll i den redaktionella organisationen för lu.se. Den sakkunnige är utbildningsredaktörens kontaktperson på den institution eller motsvarande som äger informationen om utbildningen.

Den sakkunnige arbetar inte med webbanpassning av material eller publicering i Drupal, utan står för ämnes-/sakkunskapen. Hen granskar innehållet vid återkommande innehållsrevisioner (2 gånger/år), samt kontaktar utbildningsredaktören vid behov av nytt eller ändrat innehåll mellan revisionerna.

Övergripande kvalitetsansvar

Sektionen Kommunikation har det övergripande ansvaret för kvaliteten på innehållet på  www.lu.se, och kan vid behov begära ändringar eller utföra nödvändiga korrigeringar i utbildningspresentationerna så att webbplatsens redaktionella riktlinjer följs.