Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

PDF-filer och andra dokument

I och med tillgänglighetslagstiftningen ställs krav på att de PDF-er och andra dokument du laddar upp på webben ska vara tillgänglighetsanpassade.

Ladda upp filer – eller inte...

Utöver lagkraven är det också ett faktum att en allt större del av de externa besöken på lu.se sker via mobil, där PDF-er och andra filer överlag är svårlästa. Detta gör att det finns anledning att tänka efter en extra gång innan man bestämmer sig för att ett dokument måste laddas upp.

Så börja med att fundera över följande:

  • Är dokumentet relevant att publicera på lu.se – tillför det något egentligt värde för besökaren? Om inte – avstå!
  • Är innehållet i dokumentet så relevant för besökaren att det kanske bör ligga på en webbsida på lu.se istället? Kontakta i så fall huvudredaktören för diskussion.

Om dokumentet redan finns på annan webbplats, exempelvis Medarbetarwebben, kan du med fördel länka dit istället för att ladda upp filen på nytt.

Om du trots allt bestämmer dig för att ladda upp dokumentet på lu.se ska det vara

  • tillgängligt och
  • sparat som PDF (om det inte finns starka skäl att publicera ett öppet dokument).

Skapa tillgängliga dokument – Medarbetarwebben

Döpa filer

Innehållet i dokumentet ska framgå av filnamnet.

Undvik att

  • använda understreck ”_”
  • använda mellanslag
  • använda specialtecken (exempelvis å,ä,ö)
  • blanda stora och små bokstäver

Undvik också interna arbetsnamn eller att döpa dokumentet enbart efter diarienummer, blankettnummer eller liknande. I de fall blankettnumren är väl kända hos målgruppen bör numren vara en del av filnamnet.

Exempel på korrekt filnamn

Enligt riktlinjerna ovan skulle då universitetets årsredovisning från 2019 i PDF-format kunna döpas till:

"lunds-universitets-arsredovisning-2019.pdf"

Länkning av dokument

När du länkar till dokument och skriver länktexter till dessa finns också någa saker att tänka på, bland annat när det gäller tillgänglighet för besökare med funktionsnedsättning.

Se Länkar, avsnittet Länkning av dokument