Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetssidor och -listningar

Drupal skapar två sidor helt automatiskt som är kopplade till de eventuella artiklar som publiceras på webbplatsen: 

  • Sidan Nyheter/Latest news, där utvalda artiklar syns, med adressen xxx.lu.se/news 
  • Sidan Alla nyheter/All news, som är ett arkiv där alla artiklar syns, med adressen xxx.lu.se/news/all 

I denna lathund kallar vi dessa sidor för Nyhetssidan och Nyhetsarkivet. Du som har rollen Site administrator eller Site editor kan göra en del förändringar för att påverka hur sidorna ska se ut, och du som skapar artiklar kan påverka vilka artiklar som syns var. 

Läs om att skapa artiklar

Nyhetsarkivet

Nyhetsarkivet, "alla nyheter" visar alltså alla artiklar som skapats på sajten. För att redigera sidan går du in via administrationsmenyn, Settings >  Information on static pages > All News

Bild på hur du hittar sidan med nyhetsarkivet, All news.

 

Då kommer du direkt till redigeringsläget för sidan:

Bild på redigeringsläget av nyhetsarkivet, all news.

Det enda du kan påverka här är om du vill lägga till en eller flera infoboxar, som hamnar i högerspalten. Exempelvis med information om att prenumerera på ett nyhetsbrev eller liknande som har med ert nyhetsarbete att göra.

Du kan inte skapa infoboxar från denna sida utan bara lägga till befintliga, genom att söka efter dem i sökfältet. Vill du lägga till fler än en klickar du på "Add another item". Du kan enkelt växla vy mellan View och Edit. Tänk på att du måste spara din sida om du gjort någon ändring i Edit läget.

Exempelbild på nyhetsarkivet:

Exempel på hur sidan All news, nyhetsarkivet, kan se ut.

Nyhetssidan

På nyhetssidan finns däremot möjlighet att göra lite mer. Här kan du styra över vilka nyheter som syns – artiklar med rutan "Show as main news article" ikryssad kommer att synas här. Om rutan lämnas fri så hamnar artikeln istället enbart i arkivet, vilket kan vara relevant för artiklar som man kanske inte vill skylta så mycket med men som ändå ska publiceras och gå att länka till. 

Om rutan "Show as main news article" inte alls finns att kryssa i när en artikel skapas så har webbplatsens Site Administrator inte möjliggjort denna funktion. Det betyder alltså att alla nyheter också hamnar på nyhetssidan, utan möjlighet till moderering. Genom att aktivt välja "Enable top news" i webbplatsens övergripande inställningar, ser du till att möjligheten finns. Detta görs under Settings > Manage site information > Website settings (bocka i Enable top news).

Du når nyhetssidan genom att gå in under Settings > Information on static pages > Latest news. 

Bild på hur du hittar nyhetssidan, latest news.

När du har kommit fram till inställningarna av Nyhetssidan ser du att det är många saker som du faktiskt kan göra här: 

  • Vilka artiklar skall lyftas upp överst?
  • Hur många artiklar ska generellt visas på sidan åt gången? 
  • Ska några infoboxar läggas till för att ytterligare framhäva någon information? 
  • Ska någon kontaktbox läggas till med information om vem som är presskontakt?  

Vi tar dem uppifrån och ner:

Top article

Här kan du välja upp till tre artiklar som lyfts fram lite extra överst på sidan. Du väljer genom att söka fram artiklarna i sökfälten. 

Bild på redigeringsläget av top article

 

I datorvyn blir den nyhet du lägger på "Level1" störst och spänner över hela spaltbredden. De andra två delar på utrymmet under:

Exempelbild på latest news i skarpt läge.

 

I mobilvyn blir alla tre nyheter lika stora, men den översta får ett litet annat utseende med färgad bakgrundsplatta för att skiljas ut.

Viktigt att komma ihåg är att om du väljer att använda toppartiklar så behöver du också jobba redaktionellt med sidan och byta ut dem löpande.  

Number of articles in the news list

Under toppartiklarna kan du sedan välja hur många artiklar som ska visas totalt på sidan. Dessa listas med senaste överst. Här blir det automatiskt rubriken Latest news.

Themes and categories

Detta fält är i nuläget begränsat till de universitetsövergripande sajterna. 

Info boxes

Här kan du lägga till en eller flera infoboxar i högerspalten. Precis som på arkivsidan så kan du inte skapa en infobox från grunden här utan enbart söka bland de som redan finns.

Press contacts

Här lägger du till en eller flera kontaktboxar till era presskontakter. Även här går det enbart att söka bland befintliga boxar. 

Läs om hur du skapar din kontaktbox

Synliggör nyheterna

Har ni många nyheter är det bra att lägga till någon av av de två layoutboxarna för nyheter på startsidan eller eventuellt på en passande ingångssida. Du når boxarna via layoutläget. Precis som med alla layoutboxar så kan du bara lägga till vissa boxar i vissa typer av sektioner. Om boxen är valbar när du väljer "Add content block" så betyder det att den fungerar att lägga till. 

News box

"News box" motsvarar Nyhetssidan, här flödar alltså dina utvalda nyheter in. Denna visar nyheterna med bilder, och du kan välja att lyfta en av nyheterna lite större. News box går bara att ha på en Landing page och i en sektion med fullbredd. 

Exempel på nyhetsboxen. Bild.


Latest news box

"Latest news box" motsvarar i startläget en lista med nyheter från nyhetsarkivet. Här visas då de senaste av alla nyheter, men utan bild.

Du har möjlighet att göra ett urval av nyheter till listan, baserat på kategori (gäller de universitetsövergripande webbplatserna) eller fritexttagg (gäller alla webbplatser). Det måste förstås finnas artiklar som är märkta med vald fritexttagg eller kategori för att du ska få några artiklar i listan.  Om du gör ett urval av nyheter är det bra att ändra den automatiska rubriken på boxen från "Latest news" till något som visar detta, exempelvis "Nyheter om forskning".

I "Latest news box" kan du också välja antal nyheter som ska visas.

Exempel på latest news box.

 

Det är också vanligt att man lägger till en länk från startsidan till nyhetssidan eller arkivet, förslagsvis via genvägsmenyn, för att lotsa besökarna in till nyheterna den vägen.

Exempel

Alla nyheter - exempel

Senaste nyheter - exempel

Support

Vid frågor vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL för vilken ärendet gäller.