Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Landing page är en sidtyp som är lämplig att använda för att bygga upp webbplatsens startsida. Den passar även som ingångssida på den första nivån i menystrukturen. Lägre nivåer än så bör den inte användas till, utan då lämpar sig en Page bättre.

Dessa två sidtyper har det gemensamt att de är en sorts orienteringssidor som ska ge ett intryck av stället man hamnat på, samt leda besökaren vidare inom webbplatsen. En landing page är en sammanslagning av de tidigare innehållstyperna startsida och ingångssida. Med en landing page får man ingen synlig vänstermeny, utan får använda huvudmenyn för att navigera.

Mål med startsidan

  • Ge en bild av den verksamhet som webbplatsen hör till (om det inte redan är känt för besökaren, vilket är fallet för exempelvis interna webbplatser)
  • Möta besökarens "top tasks" – de vanligaste uppgifter/användningsmål som besökarna för just den webbplatsen har
  • Ge genvägar vidare till specifika delar av webbplatsen, exempelvis för en viss grupp av besökare
  • Lyfta aktualiteter 

Planera startsidan

I planeringen av sin startsida bör man ta med i beräkningen hur mycket resurser man har att jobba aktivt med startsidan, och hur mycket löpande innehåll man har att lyfta upp där. 

Ett nyhetsblock som aldrig uppdateras eller ett kalenderblock som bara innehåller en händelse, tillför inget värde. Har man bara ett begränsat antal nyheter och händelser som dyker upp under en termin kan man välja bort de fasta blocken, och puffa för saker när de händer i form av infoboxar eller imageboxar istället. Har man väldigt lite resurser att jobba med innehåll så bör man välja en mer statisk utformning för startsidan, med innehåll som klarar att lämnas utan tillsyn en längre tid.

Skapa landing page

  1. Öppna Manage -> Content -> Add content -> Landing page
  2. Ange en titel. Den kommer inte synas utåt utan används för att hitta sidan i administrationsgränssnittet.
  3. Tryck på Spara. 

Layoutläget

På en landing page kan du till exempel ha en stor image box eller carousel (bildspel med flera image boxar) som täcker över en sektion som bara innehåller en kolumn. Du gör dessa klickbara genom att lägga till länkar i respektive image box. På en landing page kan du även lägga till content block såsom till exempel Calendar och News box.

Sections

Något som skiljer sig mellan Landing page och vanlig Page är att du kan göra fler inställningar på själva sektionerna. Du kan lägga till en sektionsrubrik, ingress, bakgrundsfärg och har här flera inställningar för marginalen. Du editerar en sektion genom att trycka på kugghjulet intill sektionen i layoutläget.

Temablock

Du kan skapa ett så kallat temablock, där du i en sektion lägger till övergripande rubrik och ingress för de kommande innehållsboxarna. Du kan i en sektion kryssa i "No margin below heading & lead" och "No margin to the section below" för att sektionen ska ligga nära innehållet under, och på samma sätt kan du använda "No margin to the section above" för en sektion som ligger under annat innehåll som du vill ha inom samma temablock. 

Mosaikblock

Du kan skapa flera olika innehållsboxar i olika höjdled bredvid varandra, som en så kallad mosaik. När du skapar mosaikblock är det rekommenderat att kryssa i "Use thin margins between content blocks" där du editerar själva sektionen, för att göra blocken mer läsbara. 

Carousel

En Carousel är ett rörligt bildspel som kan innehålla flera Image boxar. 

Calendar

I en Calendar box visas händelser som publiceras på sajten (utan bild). När du lägger till eller editerar ett Calendar content block, så kan du välja hur många händelser du vill ska synas i blocket. 

News box

I en News box visas artiklar som publiceras på sajten. När du lägger till eller editerar en News box kan du välja att ta bort titeln "News", och du kan välja ut en artikel som visas i ett större format än de övriga (en så kallad toppnyhet). Om du inte gör ett aktivt val, så är det den senaste artikeln som visas i större format. Det är bara på landing pages du kan lägga till en News box. 

News box är optimerad för att visa nyheter med bild, och kräver därför yta – den går i nuläget bara att placera i sektionen ”12” som tar hela sidans bredd.

Länkar som knappar

Det är snyggt att göra länkar till knappar på sin landing page (detta kan även användas på andra typer av sidor). Detta gör du genom att i ett brödtextfält (t.ex. i en info box) skapa dina länkar som en punktlista. När du markerar punktlistan med länkar får du möjligheten att öppna Styles i verktygsfältet, och därefter välja "Buttons with links".

Göra landningssida till startsida

För att koppla en landing page till att bli webbplatsens startsida, går du (med behörigheten Site Admin) in i Settings > Manage Site Information > Website Settings. I fältet "Choose start page" skriver och söker du på titeln på din landningssida. 

Bild i sociala medier

Om du (eller någon annan) vill dela startsidan/landningssidan i sociala medier så kan det hända att universitetets logotyp dyker upp i inlägget, eller kanske ingen bild alls. I vissa sociala medier kan du enkelt ändra bilden och rubriken direkt i kanalen, men i vissa är det helt låst. Med hjälp av Open Graph-taggarna i Drupal, som du hittar under Metataggar, kan du styra vilken bild och rubrik som plockas upp när du delar en webbsida, i sociala medier.

Mer information om hur du delar innehåll i sociala medier

Exempel

Landing page, enkel

Landing page, utökad

Temablock

Mosaikblock

Support

Vid frågor, vänligen kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.

Tänk på detta i mobilvisning


Undvik stående bilder

Stående bilder tar upp mycket plats på skärmen i mobilvy, och gör att besökaren måste scrolla ner långt för att se innehållet under.

Undvik långa rubriker

Långa rubriker tar upp en stor del av skärmen, så undvik rubriker som blir flera rader långa i mobilvyn, eller som innehåller väldigt långa ord.

Innehåll i högerspalten hamnar längst ner

I mobilvy visas endast en spalt i taget. Den spalt som ligger längst till vänster visas först, därefter visas nästa spalt. Om sidan är uppdelad i flera sektioner, så visas alla spalterna från en sektion i taget. Eftersom innehåll i högerspalten hamnar längre ner, är det bra att tänka på att inte lägga det viktigaste innehållet där.