Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

URL redirects

URL redirect är en teknik som gör det möjligt för en webbsida att vara tillgänglig under mer än en URL-adress.

Bildskärm visar fel 404
Undvik att användaren hamnar fel med hjälp av redirects

Sidor i Drupal har "egentligen" ingen webbadress utan sparas rent tekniskt under sitt "node id" som är ett heltal, till exempel /node/342.

För att göra det hela lite mer begripligt har sidan också ett "url alias" som i normala fall anpassas efter sidans rubrik och dess plats i menystrukturen: /om-universitetet/ledning-och-organisation/universitetsledningen. Varje sida har en sådan.

Lita på automatiken

Det går att ändra detta genom att bocka ur inställningen "Generate automatic URL alias", men det ska i princip alltid undvikas.

I stället ska du låta Drupal skapa de url redirects som behövs för att nutida och tidigare url:er ska fortsätta att fungera. Det är också i normalfallet url redirects du ska skapa om du manuellt vill ha en "snyggare" url till en sida. 

Då du har automatiken ovan igång så skapas det ett nytt alias i enlighet med den nya rubriken du satt (eller i enlighet med den nya platsen i menystrukturen), men också en ny redirect som pekar från den gamla till den nya adressen.

En url redirect är något som görs via webbservern och som skickar användaren från ett ställe till ett annat. Man kan ha oändligt många sådana, och nedan beskrivs hur de fungerar. 

Så använder du URL redirects

URL redirects kan användas vid förkortningar av URL-adresser, och för att förhindra brutna länkar när webbsidor flyttas. Man kan också använda URL redirects till flera domäner som tillhör samma ägare och att alla adresser går till samma innehåll.

I Drupals fall hanteras många av webbplatsens omdirigeringar automatiskt. De sker när en webbsida byter plats informationsstrukturen, eller om webbsidan får en annan rubrik (title). Som användare är det inget man behöver tänka på, men kan vara bra att veta.

Se om en webbsida har URL redirects

1. Välj en webbsida (till exempel page, landing page eller article) på din webbplats.

2. Gå in i webbsidans redigeringsläge.

I redigeringsläget, håll ögonen på rubrikerna i högerspalten där du bland annat ställer in "Menu settings".

3. Klicka på fliken "URL redirects".

I de flesta fall visas en tom lista med URL redirects (se bild nedan).

Skärmklipp som visar hur man ställer in url redirects i Drupal
Det vanliga är att en webbsida inte har några url redirects inlagda.

Men i andra fall kan en webbsida ha en eller flera URL redirects. Om du själv inte har skapat några kan det bero på att Drupal automatiskt har lagt till egna omdirigeringar på grund av byte av rubrik, eller placering av webbsidan i informationsstrukturen.

Man bör inte redigera eller ta bort dessa eftersom det kan riskera att länkar på andra platser bryts.

Skärmklipp som visar hur det ser ut då en sida har flera url redirect inlagda
En sida som bytt rubrik eller flyttats i menystrukturen kan ha flera url redirects.

Hitta URL redirects

För att se vilka URL redirects som finns på din webbplats kan du göra enligt följande:

1. I administrationsmenyn, välj "Settings", sedan "Manage URL:s" och klicka på "URL-redirects".

Skärmklipp som visar var i Drupals admingränssnitt man hittar url-redirect inställningarna: under Settings -> Mangage Site Information -> URL-redirects
Du hittar inställningarna för URL redirects i menyn under Settings -> Mangage Site Information -> URL-redirects

Du kommer då se en lista med webbplatsens samtliga URL redirects.

Listan visar vilken url (From) som går till vilket innehåll (To).

Från listan kan du redigera ("Edit") eller radera ("Delete", klicka på den lilla nedåtpilen) befintliga URL redirects.

Lista från admingränssnittet som listar url redirects på webbplatsen
Med hjälp av listan kan du hantera alla url redirects som finns på hela webbplatsen.

Eftersom en webbplats kan innehålla väldigt många URL redirects kan du använda filtreringsfunktionen längst upp för att hitta vad du söker.

Filtreringsfunktionen gör det lättare att hitta i admingränssnittets lista över alla webbplatsens url redirects
Använd filterfunktionen för att underlätta i sökandet bland webbplatsens alla url redirects.

2. Skriv in fraser och redigera övriga filtreringsinställningar. Klicka därefter på knappen "Apply".

Skapa egna URL redirects

1. Välj en webbsida på din webbplats som du vill göra en URL redirect på.

2. Gå in i webbsidans redigeringsläge.

I redigeringsläget, håll ögonen på rubrikerna i högerspalten där du bland annat ställer in "Menu settings".

3. Klicka på fliken "URL redirects".

4. Klicka på knappen "Add URL redirect".

Skärmklipp som visar att man ska klicka på "Add URL redirect" för att lägga till en url redirect till en sida
Klicka på URL redirect för att lägga in en omdirigering till sidan.

5. I textfältet "Path" skriver du den nya URL-adressen som du vill ska gå till webbsidan.

Notera att du inte ska skriva hela webbplatsens URL. Det räcker med att du skriver tillägget i slutet av domänen som börjar med "/".

I textfältet "To"står webbsidans Node-ID angivet automatiskt.

Rullistan ”Language”: Oftast behöver du inte välja språk, men om du skulle få ett felmeddelande så testa att välja det språk som webbplatsen har.

6. Klicka på knappen "Save".

I exemplet nedan har jag en webbsida med URL: lathunden.prodwebb.lu.se/vill-du-kontakta-oss. Genom att skapa en URL redirect kan besökare komma till samma webbsida med den nya URL-adressen: lathunden.prodwebb.lu.se/kontakt.

Skärmklipp som visar hur man anger url redirects
Fyll i önskad adress under "Path" och låt det som står under "Path" vara.

7. Avsluta genom att skrolla längst ner i artikeln och ange önskad publiceringsstatus innan du klickar på "Save".

Support

Vid frågor vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL för vilken ärendet gäller.

Upptagna sökvägar

Vissa sökvägar i sajtens URL är redan upptagna av Drupal, och därför kan du inte använda dessa namn som sidnamn, eller i redirects. 

Upptagna sökvägar:

  • /themes
  • /module
  • /core
  • /profiles
  • /news
  • /calendar
  • /peoplelist
  • /tillganglighetsredogorelse
  • /accessibilitystatement