Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Layoutläget och innehållsboxar

I layoutläget kan du lägga till innehåll på sidornas högerspalt, men också lägga till ytterligare innehåll på höjden genom att använda sektioner. I layoutläget kan du även skapa så kallade temablock och mosaikblock på landningssidor.

Att jobba med layoutläget kräver både kunskap och omdöme. När du arbetar med layout är det lätt hänt att ditt innehåll blir rörigt och svårt att ta till sig om du lägger till för många element. "Less is more" är helt enkelt ett bra visdomsord att ha med sig här. 

Sektioner och kolumner

Du kan trycka på "Add section" uppe eller nere på din sida för att lägga till fler sektioner. Då får du välja en layout på din sektion, hur du vill att den ska delas upp i kolumner. Du kan göra inställningar för sektioner genom att trycka på kugghjulet bredvid en sektion. Landing page och artiklar har extra inställningar för just sektioner.

Mer information om inställningar för sektioner hittar du på sidan om landing page

Information om temablock och mosaikblock:

Innehållsboxar

Du hittar de olika innehållsboxarna genom att trycka på "Add content block" när du är i layoutläget. Vilket innehåll som går att välja mellan beror på vilken typ av sida du är på, men också vilken storlek det är på kolumnen. 

Nedan kan du läsa mer om följande funktioner: 


Accordion

Accordion är ett dragspel (drop down funktion) där man kan lista mycket information på ett litet utrymme, genom att lägga till flera titlar med text under. Trycker man på titlarna så öppnas området med texten. Det rekommenderas inte i högerspalten. 


Body

Ifall du har tagit bort brödtextfältet som fanns med på sidan från början, så är det möjligt att lägga till det igen genom att lägga till detta block. 


Calendar box

Lista med de senaste kalendariehändelserna. Enbart utan bild. Kan ligga på flertalet olika sidtyper där du kan jobba i layoutläge. Genom att ange "Items per block" väljer du hur många händelser som ska visas åt gången. Du kan även välja om du vill inkludera pågående händelser genom att bocka i rutan ”Include ongoing events”.

Exempel newsbox och calendarbox


Carousel

Rörligt bildspel bestående av flera imageboxar. Kan användas på startsidor samt på ingångssidor som skapats med innehållstypen landing pages. 


Contact box

Kontaktboxen är speciellt utformad för att visa foto och kontaktuppgifter till en person. Den har fasta fält för namn, telefon och e-post, vilket ger en enhetlig formatering för denna information. Det går att lägga flera kontaktboxar i rad på en Page för att bygga upp en sorts listsida med personal. Det går också att använda enstaka kontaktboxar, exempelvis på en landing page.

Exempel kontaktboxar


Image box

Imageboxen är bildburen och kan inte rymma alla sorters innehåll. Bild, rubrik, länk och ingress är möjliga. Kan vara länkad eller olänkad.

Heading level

För att sidan du placerar en imagebox på ska leva upp till kraven på tillgänglighet så behöver du ställa in rätt rubriknivå baserat på var på sidan imageboxen är placerad, så det överensstämmer med sidans struktur. Det gör du under ”Heading level”.

Återanvända imageboxen

Imageboxen kan återanvändas. Tänk därför på att om du har samma imagebox på flera ställen och gör ändringar i den på ett ställe så kommer ändringarna att slå igenom på alla ställen där du har placerat den aktuella imageboxen.

Exempel imageboxar


Image

En "image" innehåller endast en bild och bildtext. Den kan inte användas på Landing pages. 


Info box

Infobox är en innehållsmodul som kan utformas på många olika sätt: Hela kan vara klickbar, men måste inte vara det. Den kan ha bild, men också enbart text. Den kan ha bakgrundsfärg eller ej. Den har ett bodyfält med full editor, vilket ger många möjligheter. Du kan också lägga till ett RSS-flöde i en infobox. 

Att tänka på: Om du lägger till en länk som gör hela infoboxen klickbar, så rensas all eventuell formatering och andra länkar från infoboxens brödtext.

Heading level

För att sidan du placerar en infobox på ska leva upp till kraven på tillgänglighet så behöver du ställa in rätt rubriknivå baserat på var på sidan infoboxen är placerad, så det överensstämmer med sidans struktur. Det gör du under ”Heading level”.

Återanvända infoboxen

Infoboxen kan återanvändas. Tänk därför på att om du har samma infobox på flera ställen och gör ändringar i den på ett ställe så kommer ändringarna att slå igenom på alla ställen där du har placerat den aktuella infoboxen.

Exempel infoboxar


Latest news

En lista med de senaste nyheterna, utan bild. Kan ligga på flertalet olika sidtyper där du kan jobba i layoutläge. 

Blocket kan placeras i spalter som är smalare än 8, det vill säga spaltstorlek 3, 4 och 6.

Att Latest news inte går att placera i spalter bredare än 6 beror på att läsbarheten försämras av breda textspalter. Det finns riktmärken på max 70 tecken inklusive blanksteg, vilket skulle överskridas om boxen placeras i de bredaste spalterna. Webbsidan skulle därmed inte bli tillgänglig.

Latest news ger också möjligheten att skapa ett nyhetsflöde baserat på en viss fritextkategori. Om man till exempel vill visa upp enbart nyheter om forskning kan man lägga fritexttaggen ”forskning” på dessa nyheter och ställa in i ”latest news”-blocket att det ska filtrera flödet på den taggen.

Exempel newsbox och calendarbox


Lead

Ifall du har tagit bort fältet med ingress som fanns på sidan från början så är det möjligt att lägga till detta igen genom detta block.


News box

En lista med de senaste nyheterna, med bild och toppnyhet. Kan enbart ligga på sidtypen Landing page. Newsbox är optimerad för att visa nyheter med bild, och kräver därför yta – den går i nuläget bara att placera i sektionen ”12” som tar hela sidans bredd.


Text

Textboxen är ett fristående block för bodytext, med en WYSIWIG som det går att använda för text, bild, film etc, precis som den vanliga bodyn. Textbox är framför allt till för läget när man har valt att bryta av bodytexten med något annat innehåll, till exempel en infobox, men ska fortsätta med sidans huvudinnehåll igen. Textbox kan användas på undersidor och artiklar. Den går inte att lägga i alla kolumnstorlekar, för att undvika dålig läsbarhet på grund av för bred textspalt.


Video box

Med en videobox kan du bädda in videor från Youtube och Vimeo. Den kan användas på sidor, landningssidor och artiklar. Den går att lägga till i alla layoutsektioner förutom "full width section".

Support

Vid frågor, vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.