Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här går vi igenom hur du skapar ett evenemang i Drupal.

Skapa evenemang

När du är inloggad på en webbplats skapar du enkelt ett nytt evenemang genom att i menyn längst upp välja Content -> Add content -> Event. Du kan behöva klicka på Manage först för att menyn med Content ska dyka upp.

Skärmklipp som visar var i menyn man hittar Event
Välj Event i huvudmenyn för att lägga till ett evenemang.

 

Fyll i formuläret

I formuläret som visas fyller du därefter i de uppgifter som ska visas i kalendariet. De fält som är obligatoriska att fylla i markeras i formuläret med en röd asterisk. Nedan beskrivs alla fält.

Choose Language

Skärmklipp som visar fältet för val av språk som händelsen beskrivs med
Av tillgänglighetsskäl måste språk för evenemangtexten anges.

Under "Choose Language" väljer du vilket språk du använder för att beskriva evenemanget i kalendariet. Inställningen är obligatorisk därför att den har med tillgänglighet att göra. Språkvalet hjälper till exempel eventuella skärmläsare som synskadade använder att avgöra vilket uttal de ska använda när de läser upp texten. Språkvalet gäller hela evenemanget, vilket innebär att om du vill beskriva ditt evenemang på både svenska och engelska så måste du skapa två olika evenemang.

(Jämför med det frivilliga fältet "Language" nedan som handlar om vilket språk som evenemanget hålls på).

Title

Skärmklipp som visar fältet där rubriken ska anges
I fältet title anges evenemangets rubrik.

Rubriken fyller du i under Title. Den är obligatorisk och ska beskriva det aktuella evenemanget.

Add Media

Skärmklipp som visar knappen för att lägga till media
Evenemangets huvudbild läggs till med hjälp av mediefältet även om det också går att lägga till media i brödtextfältet.

Under Add media har du möjlighet att välja en bild eller video för att illustrera evenemanget.

Observera att om du återanvänder en bild så gäller det att du ändrar bildtexten på rätt sätt. Det finns en lokal bildtext för varje förekomst av bilden, men också en global bildtext som används om ingen lokal bildtext angetts. Om du ändrar den globala bildtexten så slår den ändringen igenom på alla ställen där ingen lokal bildtext har angivits. Den lokala bildtexten ändrar du i fältet "Local media caption".

Klicka på knappen "Add new or existing media" för att lägga in ett medieinnehåll.

 

Skärmklipp som visar mediafältet som används för att lägga till bilder och video
I mediafältet kan bilder och videor läggas till.

Via de olika flikarna kan du antingen ladda upp nya bilder eller återanvända bilder som du laddat upp tidigare.
Det krävs ingen särskild inbäddningskod för exempelvis Youtube-klipp, utan det räcker med länken till Youtube-sidan där den aktuella videon visas.

Tänk på att undvika stående bilder eftersom det inte passar med den universitetsgemensamma webbmallen. Stående bilder tar mycket plats på höjden – plats som särskilt sidbesökaren med mobil måste skrolla förbi innan hen når huvudinnehållet.

Lead

 

Skärmklipp som visar fältet där ingress ska anges
Skriv en kortfattad ingress som sammanfattar evenemanget och lockar till läsning.

Skriv under Lead en ingress som väcker intresse och lockar till läsning. Den bör vara kort och gärna sammanfatta evenemanget och lyfta fram det viktigaste. Ingressen är inte obligatorisk, men vi rekommenderar ändå att du använder den.

Body

Skärmklipp som visar hur brödtextfältet ser ut
Brödtextfältet fungerar ungefär som ett vanligt ordbehandlingsprogram.

Brödtextfältet Body har många olika inställningar, men de flesta av dem känner du igen från ditt vanliga ordbehandlingsprogram. Här skriver du mer utförligt om vad evenemanget innebär. Här passar till exempel ett program eller mer praktisk information. Fältet är obligatoriskt.

Event details

Några av detaljerna som beskriver evenemanget ställs in med fält som ligger samlade i rutan "Event details".

 

Skärmklipp som visar detaljinställningarna för händelser
Detaljer kring evenemang kan till exempel vara start- och sluttid.
  • Start and end date: Start- och sluttid för evenemanget anger du här. Du kan också välja bort att visa upp sluttiden genom att kryssa ur rutan "Show end date". Fältet för sluttid försvinner inte från formuläret, men det du skriver där kommer inte att visas. Sekundangivelserna visas heller inte utåt. Fälten är obligatoriska.

  • Location: Platsen för evenemanget skriver du in här, så att besökarna vet vart de ska bege sig, i den vanliga världen eller digitalt. Exempel: "Skissernas hus", "Zoom". Fältet är obligatoriskt.

  • Contact: Du måste fylla i en e-postadress till en kontaktperson så att publiken vet vem de kan höra av sig till för att ställa frågor. Fältet är obligatoriskt.

Extra information

Under rubriken "Extra information" döljer sig ett antal frivilliga fält som bidrar med lite extra information som dyker upp i en ruta på sidan. Det är bara de fält du fyller i som syns.

 

Skärmklipp som visar valen för extra information
Det finns möjlighet att lägga till extra information som presenteras i en separat ruta.
  • Geo location: Om du har geokoordinaterna (latitud och longitud) för lokalen där evenemanget hålls, så kan du fylla i dem här. Då skapas en länk till Google Maps där platsen märks ut på en karta. Koordinater för en plats kan du själv få fram genom att klicka på en plats i exempelvis Google Maps.

  • Admission fee: Under Admission fee anger du kostnaden för att delta i evenemanget. Om evenemanget är gratis så kan du antingen låta bli att skriva något här (då visas ingenting), eller, för att understryka att det är gratis, skriva "0" (noll) så blir det extra tydligt. Skriv inte ut valutan utan bara siffrorna.

  • Target audience: I fältet "Target audience" anger du målgruppen för evenemanget, till exempel "studenter", "forskare" eller "barn och unga".

  • Language: Det frivilliga fältet "Language" handlar om vilket språk som evenemanget hålls på, som en information till gästerna. (Jämför med det obligatoriska fältet "Choose Language" ovan som är en tillgänglighetsinställning.)

Category

 

Skärmklipp som visar inställningar för val av kategorier
Evenemangen kan läggas in i ett antal centralt bestämda kategorier.

Under fältet Category väljer du ett alternativ i listan, till exempel "utställning". Det finns fördefinierade kategorier som gäller alla kalendarier inom Lunds universitet, men den som är webbplatsansvarig har också möjlighet att lägga till egna lokala kategorier i webbplatsens övergripande inställningar. Du lägger till nya kategorier i administrationsmenyn under Manage > Taxonomy > Calendar categories. Tryck på "+ Add term" för att skapa en ny kategori. 

Secondary category

 

Skärmklipp som visar inställningar för sekundärkategorier
Sekundärkategorierna är valfria och ställs in lokalt.

I fältet Secondary category väljer du en sekundärkategori. Dessa är helt individuella och skiljer sig åt beroende på vilken webbplats som du jobbar med. 

Scheduling options

 

Skärmklipp som visar inställningarna för schemaläggningarna
Såväl publicering som avpublicering av evenemang kan schemaläggas.

Vill du att ett evenemang ska publiceras automatiskt i framtiden så kan du schemalägga den under "Scheduling options", som återfinns i högerspalten. Klicka på ordet "Scheduling options" så fälls fälten "Publish on" och "Unpublish on" ut. Ange datum i kalendern som visas då du klickar i datumfältet, och skriv in tiden i fältet intill. Anger du ingen tid för avpublicering så ligger evenemanget kvar tills du tar bort den manuellt.

Bild i sociala medier

Om du (eller någon annan) vill dela ditt evenemang i sociala medier så kan det hända att universitetets logotyp dyker upp i inlägget, eller kanske ingen bild alls. I vissa sociala medier kan du enkelt ändra bilden och rubriken direkt i kanalen, men i vissa är det helt låst. Med hjälp av Open Graph-taggarna i Drupal, som du hittar under Metataggar, kan du styra vilken bild och rubrik som plockas upp när du delar en webbsida i sociala medier.

Mer information om hur du delar innehåll i sociala medier

Publicera evenemanget

Nu är evenemanget färdig. Klicka på Preview om du önskar göra en förhandsgranskning innan du går vidare. Klicka därefter på Spara. Om du inte ställt in någon schemaläggning så publiceras evenemanget.

Observera att det det ibland kan dröja upp till en kvart innan externa besökare på webbplatserna faktiskt kan se evenemanget. 

Exempel

Support

Vid frågor vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL för vilken ärendet gäller.