Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att skapa sidor utgör grunden för hur du arbetar med olika innehållstyper i Drupal. Har du koll på hur du skapar vanliga sidor så har du också koll på det mesta när det gäller till exempel nyhetsartiklar, eller startsidor om du är webbplatsansvarig. Här går vi igenom det mest grundläggande kring hur du skapar en ny sida.

Tänk på att alla behörigheter i Drupal inte har möjlighet att skapa helt nya sidor. Du behöver vara Site editor för att kunna göra detta. Prata med din webbplatsansvarig (den du fick din behörighet av) om du ska jobba med att skapa sidor men inte har det valet idag. 

För att skapa någon typ av innehåll över huvud taget i Drupal så börjar du med att gå till administrationsmenyn, den svarta menyn längst upp. Den syns bara när du är inloggad. Först, om inte de andra menyvalen syns, så måste du klicka på "Manage" längst upp till vänster, vid de tre strecken. För att skapa en ny sida så klickar du på Content > Add content > Page. 

Bild på hur du klickar i menyn för att lägga till en ny sida.
För att skapa en ny sida så klickar du på Content > Add content > Page.

Nu kommer du in i redigeringsvyn för sidan, som innehåller ett antal olika fält som du behöver fylla i: 

Title

Det enda som är obligatoriskt är faktiskt sidans titel, den skriver du in under Title. Den röda asterisken visar att det är obligatoriskt.

Bild på fältet Title i redigeringsläget på en webbsida.
Tänk på att titeln på sidan inte ska vara för lång. Det ska inte heller finnas fler sidor som heter likadant på webbplatsen.

När du skapar din titel på sidan bör du tänka på att: 

  • Den ska hålla vad den lovar och vara relevant för sidans innehåll.
  • Det inte får finnas fler sidor med liknande titlar. 
  • Använda nyckelord ur texten.
  • Skriva de viktigaste orden först.
  • Använda aktivt språk, gärna verb.
  • Inte skapa titlar längre än 5–10 ord.

Kicker

Kickern kan använda som underrubrik för att ytterligare förklara innehållet på din sida. Den är helt frivillig. 

Bild på fältet för sidans underrubrik, "kicker".
Använd kickern om du behöver förklara sidans innehåll ytterligare.

Lead

Här kan du skriva en kort ingress som blir en inledning till sidan. Ingressens uppgift är att sammanfatta innehållet genom att ta fram det viktigaste, och locka till vidare läsning. Ingressen är också frivillig men det är rekommenderat att du använder den. 

Bild på fältet för ingress, "Lead".
Använd gärna ingressen för att sammanfatta innehållet och locka till vidare läsning.

Body

Body är själva brödtexten på sidan. Det här fältet är lite mer avancerat än de andra med flera olika inställningar för din text och för att lägga till exempelvis bilder, rubriker och länkar. De flesta inställningarna känner du igen från Word till exempel, så det är inget svårt. Fördjupande guider hittar du på nedanstående sidor:

Bild på fältet för brödtext, "Body".
I body-fältet skriver du din brödtext. Här kan du också formatera din text med hjälp av textredigeraren, lägga in länkar och lägga till bild och film.

Free text tags

Här kan du lägga in relevanta nyckelord för ditt innehåll. Taggarna kan du dels använda för att kategorisera ditt innehåll så att du enklare hittar det när du är inloggad i administrationsgränssnittet, men de påverkar också sökresultatet på webbplatsen. Det hjälper alltså dina besökare att hitta rätt innehåll när de söker på webbplatsen. 

Bild på fältet för fritexttaggar, "Free text tags".
Fyll i fritexttaggar för att hjälpa dina besökare att hitta sidan.

Page Manager 

Under page manager lägger du till den som är ansvarig webbpublicist för sidan, det vill säga den som arbetar med och publicerar innehållet i Drupal. Page manager dyker upp i form av en e-postadress längst ner på sidan när den är publicerad. 

Oftast väljer du nog en redan befintlig, men är det första gången så måste du skapa en ny under fliken "Add Page Manager", genom att fylla i namn och epostadress. Nästa gång är det enkelt att söka på personens namn för att lägga till hen som Page Manager för sidan. 

Bild på var du söker och skapar en Page Manager för webbsidan.

Vi rekommenderar att du även lägger till en kontaktruta i högerspalten, med uppgifter till den eller de som kan svarar på frågor om innehållet på sidan. Detta gör du enklast i en infobox. För att lägga till innehåll i högerspalten behöver du gå in i sidans ”Layoutläge”:

Sidans högerspalt
Så jobbar du i layoutläget


RSS-inställningar

RSS-inställningarna har att göra med om du vill infoga ett rss-flöde på sin sida, och lägga in prenumerationer på nyheter från en annan webbplats.

Läs mer om hur du ställer in ett RSS-flöde

Links to other languages

Om du har både en webbplats på engelska och en på svenska, så har kanske just den här sidan en motsvarande sida på det andra språket, på den andra webbplatsen. Dit kan du länka i något av dessa två fält.

Bild på var du fyller i länk till motsvarande sida på engelska eller svenska.
Om du har två webbplatser på olika språk men med samma innehåll så kan du länka ihop respektive sida under "Links to other languages".

Högst upp till höger hittar du ytterligare inställningar för sidan:

Revision logg message

Allra överst kan du skriva in ett logg-meddelande. Det hjälper dig att hålla koll på olika versioner av sidan, då du uppdaterar den. Det är inte obligatoriskt men kan vara till hjälp om ni till exempel är flera som arbetar med samma sida.

Menu settings

Nästa val handlar om att lägga in sidan i webbplatsens menystruktur så att besökarna kan hitta den. Om du bara sparar sidan utan att placera den i strukturen så svävar den fritt omkring. Den har sin adress så klart, så det går att länka till den, och det går även att söka fram den. Detta kan vara användbart i vissa fall när du vill att din sida ska ligga mer dolt. Om du däremot vill att sidan ska gå att hitta i menyn så behöver du klicka fram menyinställningarna, ange att du vill ha en menylänk och sedan fylla i var i menyn som sidan ska ligga. 

Bild som beskriver hur du placerar in din webbsida i en menystruktur.
Lägg in sidan i webbplatsens menystruktur om du vill att besökarna ska kunna navigera fram till den.

1. Kryssa i rutan om du vill att din sida ska synas i en meny.

2. Länktiteln är den som syns i menyn och den ska vara samma som titeln på sidan. Den och också förinställd här. I enstaka fall kan det vara relevant att göra länktiteln något kortare än rubriken för att det ska se bra ut i menyn, men det bästa är att även hålla rubriken kort och tydlig. Rubrik och länktitel får aldrig skilja sig åt helt eftersom det blir förvirrande för användaren när hen navigerar på webbplatsen. 

3. Det går också att skriva in en lite längre beskrivning som syns då man bara för muspekaren över menyvalet utan att klicka. Detta kan vara användbart på exempelvis en ingångssida eller samlingssida. 

4. Under Parent Item väljer du vilken befintlig sida i menystrukturen som den nya sidan ska ligga under. 

5. Placera sidan på rätt plats med hjälp av att ange vikten – en menylänk med lägre siffra visas ovanför en menylänk med en högre. 
 
Tänk på att även om du avpublicerar en sida så syns den fortfarande i menyn då du är inloggad på webbplatsen. Det är alltså inget som syns utåt, men det skulle kunna skapa förvirring bland er som jobbar med webbplatsen om ni är flera stycken.  Om du tycker det låter som om det skulle kunna kännas rörigt  –  kom ihåg att ta bort bocken här om du är inne och avpublicerar sidan. 

Meta tags

Inställningarna under metataggar används oftast för innehåll som du vill dela på sociala medier, för att välja vilka bilder du vill ska visas på till exempel Facebook och Twitter, eller om du vill att någon annan text än rubriken ska stå i din delade länk. Läs mer om hur detta går till på nedanstående sida. 

Dela ditt innehåll i sociala medier

Schemaläggning

Bild på var du ställer in tidsinställd publicering och avpublicering av sidan.
Schemalägg innehåll som ska gå live ett visst datum.

Om du inte vill publicera din sida direkt, så kan du under "Scheduling Options" ange datum och tid för när den ska gå live. Du kan även skriva in om den ska avpubliceras automatiskt på ett visst datum.

Utkast och schemaläggning

Spara sidan

När du gått igenom de olika inställningarna återstår bara att scrolla längst ner på sidan och spara. Vill du publicera sidan direkt så behöver du aktivt byta från "Draft" till "Published", eller så kan du helt enkelt välja att spara som utkast och publicera vid ett senare tillfälle när du kanske jobbat klart med innehållet på sidan. 

Bild på de olika val som finns för att spara en webbsida. Foto.
Vill du publicera den nya sidan direkt behöver du byta från Draft (utkast) till Published (publicerad).

Kontrollera sidan i mobilen

Kom ihåg att titta på din sida i en mobiltelefon (eller genom att dra ihop fönstret på datorn så att du ser sidan i en storlek som motsvarar en mobilvisning) när du är klar, och se så att allt ser bra ut även där. 

Du vill till exempel inte att rubrik och ingress ska ta för stor plats så att det tar tid för besökaren att komma till det viktigaste innehållet, och du vill inte ha för många stående bilder som tar plats och kräver onödigt scrollande.

Exempel på Pages

Support

Vid frågor vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL för vilken ärendet gäller.

Tänk på detta i mobilvisning

Här nedan tas tre saker upp som kan vara bra att tänka på vid mobilvisning. 

Undvik stående bilder

Stående bilder tar upp mycket plats på skärmen i mobilvy, och gör att besökaren måste scrolla ner långt för att se innehållet under.

Undvik långa rubriker

Långa rubriker tar upp en stor del av skärmen, så undvik rubriker som blir flera rader långa i mobilvyn, eller som innehåller väldigt långa ord.

Innehåll i högerspalten hamnar längst ner

I mobilvy visas endast en spalt i taget. Den spalt som ligger längst till vänster visas först, därefter visas nästa spalt. Om sidan är uppdelad i flera sektioner, så visas alla spalterna från en sektion i taget. Eftersom innehåll i högerspalten hamnar längre ner, är det bra att tänka på att inte lägga det viktigaste innehållet där.