Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Webbformulär

Drupal ger stora möjligheter att skapa webbformulär, till exempel för dig som arrangerar en konferens eller vill låta dina besökare enkelt komma i kontakt med er verksamhet.

Möjligheterna är stora när det gäller att skapa formulär i Drupal, men verktyget är stort och det kan lätt bli ett komplext arbete.

Utforska gärna verktyget på egen hand. Ett webbformulär kan innehålla många komponenter och variationer. Prova gärna själv att skapa ett testformulär med Drupals alla komponenter för att lära dig mer om hur de fungerar. Skicka resultatet i webbformuläret till dig själv och testa att använda olika kombinationer för att se hur resultatet blir.

Webbformulär och formulärsidor

I Drupal finns det en möjlighet att återanvända webbformulär ("Webform") genom att lägga in dem i formulärsidor ("Webform Page"). Om er verksamhet har en konferens som återkommer höst och vår så skapar du ett formulär med alla komponenter och själva funktionaliteten för sig, och därefter lägger du in det i en formulärsida med rubrik och ingress som kan anpassas till omständigheterna.

Webbformulär saknar sådana mer redaktionella finesser som rubrik, kicker, ingress och möjlighet att lägga in i informationsstrukturen (menyn). De anpassningarna gör du i stället via formulärsidan.

Att tänka på vid insamling av personuppgifter

Om ditt webbformulär hämtar in någon form av personuppgifter, så behöver du tänka på ifall du bör informera besökarna om detta, beroende på i vilket sammanhang formuläret används.

Tänk på att inte använda formulär i Drupal om du arbetar med känslig eller sekretessbelagd data.

Läs mer om hantering av personuppgifter i e-post på Medarbetarwebben

Läs mer om känsliga personuppgifter

Exempel

Ett exempel på hur du kan informera om hur personuppgifter hanteras, är att på slutet i formuläret lägga till ett så kallat "markup element" som heter "Basic HTML", och i detta lägga till en text som exempelvis:

"När du skickar in detta formulär till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats: https://www.lu.se/start/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet"

På engelska:

"When you send in this webform to Lund University, we process your personal data in accordance with existing legislation. To find out more about the processing of your personal data, visit the Lund University website: https://www.lunduniversity.lu.se/about/contact-us/processing-of-personal-data-at-lund-university"

Du kan också använda dig av en "checkbox" eller "radio button" om du behöver få samtycke från besökaren av insamling av personuppgifter.

Öka tillgängligheten och användarupplevelsen med ”Autocomplete”

För att göra det enklare och smidigare för användare att fylla i formulär, inte minst för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, finns funktionen ”Autocomplete” att aktivera i de olika typerna av inmatningsfält. Denna funktion ger förslag på vad som ska fyllas i fältet, och fyller i denna, baserat på vad som tidigare skrivits i liknande fält. Denna information är lagrad i användarens webbläsare.

När du redigerar ett element i ditt formulär, så finns inställningen ”Autocomplete” under fliken ”General”. Som standard är denna inställd på ”on”. Om elementet exempelvis är av typen ”Email” eller ”Telephone”, så räcker det att inställningen är satt till ”on”, då kommer inmatningsfältet automatiskt ge användaren förslag på tidigare ifylld e-post eller telefonnummer.

Om elementet däremot är av en mer generell typ, till exempel ”text field” eller ”text area”, så kan du ange vilken typ av information fältet ska samla in. Gå till inställningen ”Autocomplete” och välj alternativet ”Autofill…” i listan. Välj därefter vilken typ av användarinformation fältet ska hämta i listan under ”Autocomplete autofill”. När du är klar trycker du på Save.

Bild av inställningen autocomplete.

Om ett inmatningsfält däremot ska samla in information som endast används vid ett tillfälle, kan du sätta ”Autocomplete” till ”Off”.

Beskrivning av olika element i ett webbformulär

Checkbox: Ger ett formulärelement för en enskild kryssruta. 

Hidden: Ger ett formulärelement för ett HTML-ingångselement som är "dolt". 

Textarea: Ett formulärelement för inmatning av text på flera rader.

Textfield: Ett formulärelement för inmatning av en enradig text.

CAPTCHA: Ger ett formulärelement som avgör/testar om användaren är mänsklig.

Email: Ger ett formulärelement för att ange en e-postadress.

Height (feet/inches): Ger ett formelement för att samla in höjd i fot och tum.

Number: Ger ett formulärelement för numerisk inmatning, med särskild numerisk validering.

Scale: Ett formulärelement för inmatning av en numerisk skala.

Telephone: Ger ett formulärelement för inmatning av ett telefonnummer.

URL: Ger ett formulärelement för inmatning av en URL.

Basic HTML:  Ger ett element för att återge grundläggande HTML-markering.

Personal data information: Här finns information om hur man samlar in personuppgifter.

View: Ger ett element för inbäddning av en vy. Endast användare som kan "Administrera vyer" eller "Redigera källkoden för webbformulär" kan skapa och uppdatera det här elementet.

Checkboxes: Ger ett formulärelement för en uppsättning/flera kryssrutor.

Likert: Ger ett formulärelement där användarna kan svara på flera frågor med hjälp av en Likert -skala.

Radios: Ger ett formulärelement för en uppsättning radioknappar.

Select: Ger ett formulärelement för en rullgardinsmeny eller rullande valruta. Här kan man även välja att lägga till en rullista med alla världens länder.

Date: Ger ett formulärelement för val av datum.

Time: Ger ett formulärelement för tidsval.

Details: Ger ett interaktivt element som användaren kan öppna och stänga.

Fieldset: Ger ett element för en grupp av formulärelement.

Section: Ger ett element för en sektion/grupp av formulärelement.

Table: Ger ett element för att återge en tabell.

Document file: Ger ett formulärelement för att ladda upp och spara ett dokument.

File: Ger ett formulärelement för att ladda upp och spara en fil.

Image file: Ger ett formulärelement för att ladda upp och spara en bildfil.

Support

Vid frågor vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL för vilken ärendet gäller.

Känsliga personuppgifter

Tänk på att inte använda formulär i Drupal om du arbetar med känslig eller sekretessbelagd data.

Läs mer om känsliga personuppgifter på Medarbetarwebben

Drabbas ditt webbformulär av spam?

Om ditt webbformulär är drabbat av spam kan vi lägga till reCAPTCHA på formuläret. Kontakta Servicedesk (servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)) så hjälper vi dig!