Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingslogg

Här presenteras ny funktionalitet baserat bland annat på önskemål om vidareutveckling. Observera att detta bara är ett urval av all vidareutveckling och buggrättning som görs. Uppdateringar görs varje tisdag och torsdag.


2021-06-22

 • Uppdaterat så att meddelandet "Just nu finns inga pågående evenemang, men besök gärna vårt kalendarium för att ta del av kommande händelser." visas när det inte finns några pågående händelser (ongoing events).

2021-06-17

 • Åtgärdat så att fel inte uppstår vid redigering av textblock på klonade sidor.
 • Uppdaterat så att Lund University skrivs ut med versalt "U" på personliga sidor.
 • Fixat så att det inte längre skapas tomma li-taggar på personliga sidor.

2021-06-08


2021-06-03

 • Åtgärdat så att alla bilder syns i event via kalenderdelningen.
 • Fixat så att borttagna filer inte längre syns i sökresultaten.

2021-05-25

 • Webbformuläret som finns på webbplatsernas sidor om tillgänglighet (anmälan om bristande tillgänglighet) är nu förbättrat. Exempel på förbättringar är justering av storleken på textfälten, uppdaterade texter och smalare spaltbredd. 
 • Det finns nu inställningar för Open Graph (för att kunna ställa in t.ex. bild i sociala medier) på webform pages.
 • Det är nu möjligt att lägga till sektionen 6 + 6 i artiklar.

2021-05-18

 • Åtgärdat att publikationer visades på personliga sidor där personen varit handledare för publikationen, och inte författare. 
 • Fixat så att borttagna filer inte längre syns i sökresultaten.
 • I webbformulär hade vissa element tidigare titlar i fetstil, medan andra inte hade det. Det är nu ändrat så att alla titlar är utan fetstil. 

2021-05-11

 • Det är nu möjligt att lägga till RSS-flöden för pågående kalendariehändelser. Länk till RSS-flödet hittar du på din sajts sida med pågående evenemang, genom RSS-ikonen uppe till höger. Se exempel på https://www.lu.se/calendar/ongoing-events 

2021-05-06

 • Det är nu möjligt att skapa RSS-flöden av kalendrars kategorier och sekundära kategorier, som är anpassade för kommande kalendariehändelser. Läs mer på sidan om RSS-flöden.

2021-05-04

 • Samma pressmeddelande går inte längre att skicka ut flera gånger till prenumeranter.
 • Färgen "gray" finns nu att välja som bakgrundsfärg i infoboxar och kontaktboxar.
 • Stegvisarens cirklar i webbformulär kunde i vissa fall hamna under linjen, detta är nu åtgärdat.

2021-04-20

 • Stegvisaren i webbformulär med flera sidor är nu mer tillgänglig.
 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte längre gick att ha flera olika "latest news" block med olika fritexttaggningar på samma sida.
 • Åtgärdat ett problem där vissa typer av länkar inte fungerade som de skulle när de låg i länkfältet på en infobox. (Det fungerade om länken låg i bodyfältet)
 • Bilder av filtypen GIF breder inte längre ut sig utanför brödtextfältet på sidor eller i boxar.

2021-04-15

 • Om man gjorde en sökning som slutade med kolon och därefter siffror, så laddades bara sidan om. Detta är nu åtgärdat.

2021-04-09

 • "Adjust height to surrounding content" i image boxar slutade fungera som det skulle vid senaste uppdateringen, men är nu åtgärdat igen.
 • Den som besöker webbplatserna med webbläsaren Internet Explorer kommer nu att informeras om att webbplatsen inte stöder Internet Explorer. 
 • Det är nu möjligt att välja rubriksnivå (T.ex. H2, H3) på rubriken i kontaktboxar, av tillgänglighetsskäl.
 • Nu syns titeln på Image boxar när man redigerar en carousel. 
 • Sidor som innehåller "ogiltiga tecken" (som exempelvis å, ä och ö) i sin URL går nu att editera. 

2021-03-23

 • Det är nu möjligt att stänga exempelvis huvudmenyn med Esc-knappen istället för att behöva använda musen.
 • Användare som har Javascript avstängt eller blockerat i sin webbläsare, kommer nu att informeras om att detta behöver vara aktiverat för att alla funktioner på webbplatsen ska fungera.
 • Åtgärdat ett problem att länkar i genvägsmenyn inte visades om det fanns en annan länk på samma nivå som "LEFT SHORTCUT MENU" eller "RIGHT SHORTCUT MENU" i menystrukturen.
 • Tagit bort en felaktig pil som kunde visas i elementet "Select" i webbformulär. 

2021-03-18

 • Åtgärdat att bilder inte syntes i bodyfältet i redigeringsläget för nya textboxar och infoboxar.
 • Knapparna "Förgående" och "Nästa" i webbformulär med flera sidor är nu placerade bättre i mobilvy.
 • Åtgärdat ett problem att det inte gick att fälla ut alla länkar i sidfoten i mobilvy.

2021-03-16

 • Åtgärdat att e-postadresser i organisationsvisningar inte visades korrekt.

2021-03-09

 • Kartor fungerar igen på organisationssidor.
 • Åtgärdat att flera taggar skapades med samma namn, om man laddade upp flera filer samtidigt med samma tagg.
 • Nu kan personer med behörigheten "Site editor" skapa, redigera, radera och se resultat från alla webforms och webform pages.
 • Det är nu möjligt att ha accordion och infobox i "More information" delen i utbildningspresentationer.
 • Det är nu möjligt att navigera till kryssrutan i sökrutan med tangentbordet, för att rensa sökfältet.
 • Man kan nu komma till en lucatvisning för en person genom att skriva in Lucat-ID i URL:en. Till exempel https://www.medarbetarwebben.lu.se/lucat/user/rekt-jsk.
 • Åtgärdat att det inte gick att redigera textfälten i länkverktyget när man redigerade en infobox via bland annat personlig sida.
 • Det ska nu gå snabbare att öppna personliga sidor.

2021-03-04

 • Om man har en "Latest news" box som är filtrerad på en kategori, så går nu länken till fler nyheter till en sida med fler nyheter från just den kategorin.
 • Bakåtknappens klickyta i karusell (bildspel) täcker inte längre texten i bildspelet. 
 • Nu läggs inte timestamp (i form av många siffror) längre till i filnamn när man laddar upp flera filer på en gång.

2021-03-02

 • Det är nu möjligt att välja file tags när man laddar upp flera filer samtidigt.
 • Det är nu möjligt att lägga till kontaktboxar i artiklar.

2021-02-25

 • Nu visas "Sök på denna webbplats" i sökrutan på webbplatserna. 
 • Nu är det möjligt att lägga till länk till andra språk på Webform pages. 
 • Det är nu möjligt att välja vilken rubriksnivå titlar i Accordion ska ha (ur ett tillgänglighetsperspektiv).
 • Åtgärdat att vissa element i webbformulär visade * istället för texten "obligatorisk". 
 • Åtgärdat ett problem att det inte gick att ladda upp flera filer med samma namn genom multiuppladdningen.

2021-02-23

 • Filnamn som innehåller stora bokstäver behåller nu dessa då flera filer laddas upp samtidigt.
 • Nu visas publiceringsdatum även på artiklar där "published by" inte är ifyllt.
 • Fixat så att länkar som visas då man redigerar webbformulär nu syns tydligare.
 • Åtgärdat att teckenräknaren räknade Å, Ä och Ö som två tecken i short lead på artiklar.

2021-02-18

 • Nu har site admins behörighet att exkludera sidor från söken.

2021-02-16

 • Fixat marginalen kring länken till annat språk i sidhuvudet, så att den ser bra ut även i mobilvy. 
 • Nu registreras "usage" på filer som är länkade på sajten med Link-verktyget. 

2021-02-11

 • Åtgärdat att sajternas titel inte längre ledde till startsidan.
 • Åtgärdat att mailadress som innehöll bokstäverna "dot" i följd visades som "." i sökfunktionens listning.
 • Nu går det att avläsa "usage" på filer som är länkade till via Link-verktyget.

2021-02-09

 • Om en bild med bildtext är länkad, så blir inte längre bildtexten understruken i textboxar.
 • Åtgärdat ett problem att headern inte längre visades på sajter som inte hade någon huvudmeny.

2021-02-04

 • Åtgärdat att det inte gick att flytta element i vissa webbformulär. 
 • Bilder visas nu korrekt när man redigerar textboxar.
 • Åtgärdat att det blev för litet avstånd mellan bildtext och text under den i vissa fall.

2021-02-02

 • Fixat ett problem att sekundära kategorier inte längre visades i händelser
 • Fixat ett problem att iframe embed inte fungerade på extramaterial under utbildningssidor.
 • Checkboxar syns nu i inställningarna för sektioner i layoutläget.  
 • Redigeringsknappen syns inte längre i infoboxar på webform pages i fall där det inte ska gå att trycka på knappen.
 • Det finns nu fler möjligheter med tangentbordsnavigering.

2021-01-28

 • Tidigare hade "utökad" fältet i länkverktyget ingen bakgrundsfärg, så detta fält kunde lägga sig över Spara-knappen vilket resulterade i att man såg Spara-knappen men kunde inte trycka på den. 
 • Nu går det bra att öppna filer i Chrome vars länkar skapats med länkverktyget (interna länkar). 
 • Åtgärdat ett problem att om användare hade versaler i sitt användarnamn hämtades inte rätt info från webbtjänsten.
 • Fixat så att "required message" visas för checkboxar i webbformulär (om fältet är obligatoriskt, men användaren försöker skicka formuläret utan att fylla i den).

2021-01-26

 • Ett par nya säkerhetsuppdateringar har gjorts.

2021-01-21

 • Accordionrubriker stängs inte längre automatiskt om användaren öppnar en annan rubrik.
 • Åtgärdat ett problem att felmeddelanden visades om man sparade en bild som migrerats utan filändelse.

2021-01-19

 • Det är nu möjligt att ha en en vänstermeny på en Webform page.
 • Katalogadmin med namn visas inte längre om en persons verksamhetsroll är dold i Lucat

2021-01-14

 • Åtgärdat att det saknades ett mellanrum mellan namn och ordet "profil" på personliga sidor. 
 • Action-menyn i Content innehåller nu färre och mer relevanta alternativ, och endast personer med rätt behörighet (admin, site admin, site editor och site writer) ser denna drop down lista. 

2021-01-12

 • Alt-texten på Lunds universitets logotyp uppe till höger på sajterna är nu mer utförligt skriven.
 • Fixat ett problem att logotypen i sidfoten kunde lägga sig över annan text i sidfoten på läsplattor.

2020-12-17

 • Länkningen till staff.lu.se på interna engelska sajter blir nu automatiskt "Staff pages" istället för enbart "Staff". 
 • Det är nu möjligt att avpublicera/publicera flera sidor (Page, Landing Page och Article) på en gång via Content, genom alternativen "Publish/unpublish latest revision". De som har behörighet till detta är Admin, Site admin, Site Editor och Site Writer. 
 • Löst ett problem att ett felmeddelande visades när man öppnade ett event i preview-läget.

2020-12-15

 • Sökresultatet när man skapar interna länkar är nu sorterat i fler olika innehållstyper. 
 • "Kontakta oss"-länkarna i tillgänglighetsredogörelsen är nu mer tillgängliga.
 • Informationstext tillagd att vi rekommenderar att du lägger RSS-flöden i en infobox. Texten visas vid fältet där du kan lägga till RSS i Edit-läget på en Page.
 • När man sparar en kalenderhändelse via t.ex. ICal så följer nu med en länk till händelsen. 

2020-12-10

 • Blocket "Latest news" går nu att lägga till i fler sektionstyper i layoutläget. Det går nu att lägga i 4-spalten i sektionerna 8 + 4 och 4 + 8, och i 3-spalten i sektionerna 9 + 3 och 3 + 9. Det ska gå att lägga i alla spalter på sektionerna 6+3+3, 3+6+3 och 3+3+6.
 • Blocket "Calendar" går nu att lägga till i fler sektionstyper i layoutläget. Det går nu att lägga i 4-spalten för sektionerna 8 + 4 och 4 + 8.
 • Det är nu möjligt att länka till en specifik kategori inom /peoplelist.  
 • Det är nu möjligt för admin att ändra alt-texten för Lunds universitets logotyper
 • Utvald artikel på en kategorisida ska inte längre visas i listningen
 • Det finns nu ett alternativ i textredigeraren (för body text) att markera och välja vilket språk texten är på i tillgänglighetssyfte.
 • Fixat ett problem att RSS-flöden inte validerar ordentligt
 • Fixat några problem med sökfunktionen på sajterna
 • Ändrat så att det står "Page manager" istället för "Contributor" på vissa statiska sidor. 
 • Fixat att rubriker i formulär blev i fet stil för vissa typer av element
 • Fixat ett problem med att gå tillbaka till en tidigare version av en sida
 • Fixat så att undermenyn till den vänstra genvägsmenyn inte hamnar utanför sidan.

2020-12-08

 • Fixad felaktig länk till antagning.se under "Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES" på utbildningsvisningar.
 • Fixat ett problem med att söken inte visar rätt resultat

2020-12-03

 • Fixat att Confirmation Title saknades i skickade webbformulär

2020-12-01

 • Fixat att hämtställen inte visades på Medarbetarwebben
 • Fixat att utbildningsplan inte visades på vissa program
 • Fixat så sökträffarna under personal och organisationsflikarna på Medarbetarwebben och Staff nu inte längre går till Lu.se. 

2020-11-26

 • Fixat ett problem att huvudmenyn inte syntes i vissa skärmstorlekar.
 • Fixat ett problem att det kunde bli en grå felaktig bakgrund när man editerade en Page. 

2020-11-24

 • Nu är det möjligt att se var olika typer av boxar används någonstans.
 • Löst problemet att section writers ibland inte har behörighet att editera sin sektion
 • Det är nu lättare att göra länkar till knappar i brödtextfälten
 • Det är nu möjligt att använda längre RSS-URL:er än förut

2020-11-19

 • Nytt content block "Image" i layoutläget, som enbart innehåller bild och bildtext. 
 • Nya Google Analytics-konton går nu att lägga till i Drupal
 • "Elevated menu links" (topp tre viktigaste länkarna som kan visas i mobilvy) fungerar nu på katalogsajter
 • Fixat felet på bland annat Lu.se att felmeddelande "The website encountered an unexpected error. Please try again later." visas när man försöker spara en sida. 

2020-11-17

 • Författare går nu att ändra i info- och imageboxar (om man är site admin).
 • Nytt utseende på mellanrubrikerna H2 och H3 i artiklar.
 • Texten flyter inte längre ihop i imageboxar på vissa mobilskärmar.

2020-11-05

 • Det finns nu möjlighet att få reCAPTCHA tillagt på webbformulär som drabbas av spam. (Kontakta servicedesk för att få hjälp med detta) 
 • Bildnamn är nu förifyllda med filens namn när man laddar upp en bild i taget.

2020-10-20

 • Det finns nu med sidansvarig på tillgänglighetsredogörelse.
 • Det går nu att exportera resultat från webbformulär till Excel.

2020-10-15

 • "This page in English" länk finns nu på /peoplelist.

2020-10-13

 • Det finns nu teckenräknare på Short leads

2020-10-08

 • Sidan för tillgänglighetsredogörelse är nu på svenska i URL:en på svenska webbplatser.

Support

Vid frågor, vänligen kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.