Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingslogg

Här presenteras ny funktionalitet baserat bland annat på önskemål om vidareutveckling. Observera att detta bara är ett urval av all vidareutveckling och buggrättning som görs. Uppdateringar görs på tisdagar och torsdagar.

2022-06-30

 • Funktion tillagd på "Pågående evenemang" för sortering på datum stigande/fallande.

2022-06-21

 • Buggen med problem vid inloggning med CAS är nu löst.
 • "Lyssna" har fått en ikon även i tabletvy och mobilvy för ökad tydlighet.

2022-06-02

 • Nu visas även utbildningsplaner på engelska.

2022-05-19

 • Nu finns även bildstorleken "Large" tillgänglig för nyhetsartiklar/article. 

2022-04-28

 • En maxbredd på textraderna för rubrik och ingress i ”Section” införs på grund av att den tidigare radbredden inte har varit tillgänglighetsanpassad utifrån antal tecken och textbredd överlag på desktop.

2022-04-21


2022-03-17


2022-03-01

 • Site message är uppdaterat med kortare rader för ökad tillgänglighet. Default-rubriken är också borttagen och istället syns den redigerbara titeln i den grå bården. Meddelande-texten visas i den gula rutan som tidigare.
 • Visningen av RSS-flöden i infoboxar är uppdaterat för ökad tydlighet.
 • Nu finns tyska och norska tillgängligt i editorn.

2022-02-15

 • Kickern är ändrad från endast versaler till versalgemen för bättre tillgänglighet.

2022-01-27

 • Nu finns kategorin "Disputationer" tillgänglig på evenemang. Dock visas inte denna kategori i listan på lu.se då en listning redan finns via boxen "Kommande disputationer".
 • En beskrivande text av element i webbformulär kallad "Element description" är nu obligatorisk för ökad tillgänglighet. 

2022-01-25

 • "Utvalda evenemang" är borttagna från visningen på www.lu.se/calendar. Boxarna "Kommande disputationer" och "lu.se/inspelat" ligger nu istället placerade ovanför "Pågående evenemang".
 • Antalet visade publikationer på personliga sidor är nu utökat till 20 från tidigare 10. 

Support

Vid frågor, vänligen kontakta Servicedesk.

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.