Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2021

Nedan följer utvecklingsloggen från 2021.

2021-12-07

 • Listan med "Kommande evenemang" är borttagen från visningssidan med "Pågående evenemang".
 • Cache-inställningarna är uppdaterade för kalendern.
 • Fixat så att länk i body-fältet inte länkar hela body-texten.

2021-11-30

 • Ny textfärg i cookie-rutan för ökad tillgänglighet.
 • Tydligare rubriksättning över utbildnings-dokument på utbildningssidor beroende på om det är en kurs (Kursplan/Course documents) eller ett program (Utbildningsplan/Programme sheets).
 • Fixat så att sidan inte "hoppar" när man länkar eller länkar om med länkverktygen.
 • Justering av termer i filtering av sökresultatet.

2021-11-25

 • Fixat så att färgerna stämmer i admin-gränssnittet på webforms.
 • Uppdaterat så att länkat telefonnummer i sökresultatet går att ringa upp direkt.

2021-11-16

 • Länken till organisationssidan är borttagen på Personliga sidor.
 • Kicker och Lead är nu tillgängliga även på Webform page.
 • På evenemangssidorna (/events) på svenska sajter är sorteringsrubriken "Händelsetyp" uppdaterad till "Typ av evenemang".
 • Fixat så att "Visa fler" knappen i nyhetslistan på kategorisidor göms när det inte finns fler nyheter att visa.

2021-11-02

 • Fixat så att bildtexten inte försvinner när man länkar bild i bodyn.

2021-10-28

 • Uppdaterat delar av kod för bättre tillgänglighet, till exempel korrigera rubriknivåer.
 • Ny länktext på engelska för mer information på utbildningspresentationerna.

2021-10-26

 • Underhåll och förbättringar av prestation.

2021-10-19

 • Uppdaterat så att "Ignore changes" finns som val på artikel och undersida.
 • En ny box kommer finnas tillgänglig på lu.se/calendar för inspelade evenemang.

2021-10-12

 • Uppdaterad text på distansutbildningar från "Number of meetings: 0 of which 0 are mandatory" till "No mandatory meetings".
 • Fixat så att intresseområde som saknade text nu visas korrekt.
 • Uppdaterat så att det blir marginaler mellan två rader av testmonials på utbildningssida.

2021-10-05

 • Uppdaterad tablet vy på kalendariet på lu.se för "Kommande disputationer"-boxen.

2021-09-30

 • Fixat så att sökresultatet visar den termin som är vald i filtret, även om tidigare tillfällen finns.
 • Uppdaterat så det går att välja en opublicerad nod som parent för att undvika problemet att sidor hoppar ur menyn.

2021-09-28

 • Korrigerade marginaler i Calenderbox för mer enhetligt utseende.
 • Fixat så att bildspel inte längre gör att sidan hoppar till vid byte av bild.

2021-09-23

 • Uppdaterade översättningar för default-texter i webbformulär.
 • Uppdaterat delar av kod för bättre tillgänglighet, till exempel korrigera rubriknivåer och lägga till h-nivå på rubriker.
 • Fixat så att end-date på evenemang uppdateras automatiskt när man ändrar start-date så att tidsspannet behålls.

2021-09-21

 • Uppdaterat delar av kod för bättre tillgänglighet, till exempel korrigera rubriknivåer och lägga till h-nivå på rubriker.

2021-09-16


  2021-09-14

  • Fixat så att bilder i fullbredd har korrekt storlek.
  • Fixat så att info boxar inte stör formuläret på en webformpage.

  2021-09-09

  • Det går nu att välja H-nivå på rubriker i info boxar och image boxar för att öka tillgängligheten. Utseende påverkas dock inte! Funktionen är endast till för att förtydliga hierarkin för ökad tillgänglighet. Du hittar mer information på lathunden här.

  2021-09-07

  • Uppdaterat så att reCAPTCHA nu även kan läggas till på tillgänglighetsformulär.
  • Bildhanteringssystemet är uppdaterat för att förbättra prestandan.

  2021-09-02

  • Uppdaterat så att det finns möjlighet att zooma text upp till 200% för ökad tillgänglighet.

  2021-08-26

  • Fixat så att "obligatoriskt" på webbformulär är horisontellt.
  • Uppdaterat marginalen i webbformulär bredvid knappen "Välj fil" i elementet Document file.

  2021-08-24

  • Uppdaterat marginalen efter ingressen (lead) på undersidor.

  2021-08-19

  • Uppdaterat så att det inte visas en länk till personlig sida om länken går till en lu.se-webbplats.
  • Fixat så att krysset i söken rensar resultatet i Chrome.
  • Fixat så att alla obligatoriska fält i ett webbformulär nu har tillgänglig hjälptext istället för asterisk.

  2021-08-17

  • Det finns nu rubriksindikatorer i layoutbuilder. Rubriksindikatorerna visas upp som etiketter bredvid rubrikerna med H1, H2 etc.
  • Uppdaterat delar av kod för tillgänlighetsanpassning (ex. listor och tabeller).
  • Då sökningar på huvudwebbplatserna inkluderar alla webbplatser är texten i sökfältet nu uppdaterad till "Sök på Lunds universitets webbplatser" respektive "Search Lund University's websites" på lu.se och lunduniversity.lu.se.
  • Default OG-tagg för delning är uppdaterad till "Lunds universtitet." respektive "Lund University."

  2021-08-12

  • Uppdaterat delar av kod för tillgänlighetsanpassning (ex. listor och tabeller).
  • Korrigerat färgvärden på en del text för att tillgänglighetsanpassas.
  • Uppdaterat texten i sökfälten på lu.se och lunduniversity.lu.se med "Sök på Lunds universitets webbplatser" respektive "Search Lund University's websites".
  • Korrigerat två felaktiga färger i internmallen.

  2021-06-22

  • Uppdaterat så att meddelandet "Just nu finns inga pågående evenemang, men besök gärna vårt kalendarium för att ta del av kommande händelser." visas när det inte finns några pågående händelser (ongoing events).

  2021-06-17

  • Åtgärdat så att fel inte uppstår vid redigering av textblock på klonade sidor.
  • Uppdaterat så att Lund University skrivs ut med versalt "U" på personliga sidor.
  • Fixat så att det inte längre skapas tomma li-taggar på personliga sidor.

  2021-06-08


  2021-06-03

  • Åtgärdat så att alla bilder syns i event via kalenderdelningen.
  • Fixat så att borttagna filer inte längre syns i sökresultaten.

  2021-05-25

  • Webbformuläret som finns på webbplatsernas sidor om tillgänglighet (anmälan om bristande tillgänglighet) är nu förbättrat. Exempel på förbättringar är justering av storleken på textfälten, uppdaterade texter och smalare spaltbredd. 
  • Det finns nu inställningar för Open Graph (för att kunna ställa in t.ex. bild i sociala medier) på webform pages.
  • Det är nu möjligt att lägga till sektionen 6 + 6 i artiklar.

  2021-05-18

  • Åtgärdat att publikationer visades på personliga sidor där personen varit handledare för publikationen, och inte författare. 
  • Fixat så att borttagna filer inte längre syns i sökresultaten.
  • I webbformulär hade vissa element tidigare titlar i fetstil, medan andra inte hade det. Det är nu ändrat så att alla titlar är utan fetstil. 

  2021-05-11

  • Det är nu möjligt att lägga till RSS-flöden för pågående kalendariehändelser. Länk till RSS-flödet hittar du på din sajts sida med pågående evenemang, genom RSS-ikonen uppe till höger. Se exempel på https://www.lu.se/calendar/ongoing-events 

  2021-05-06

  • Det är nu möjligt att skapa RSS-flöden av kalendrars kategorier och sekundära kategorier, som är anpassade för kommande kalendariehändelser. Läs mer på sidan om RSS-flöden.

  2021-05-04

  • Samma pressmeddelande går inte längre att skicka ut flera gånger till prenumeranter.
  • Färgen "gray" finns nu att välja som bakgrundsfärg i infoboxar och kontaktboxar.
  • Stegvisarens cirklar i webbformulär kunde i vissa fall hamna under linjen, detta är nu åtgärdat.

  2021-04-20

  • Stegvisaren i webbformulär med flera sidor är nu mer tillgänglig.
  • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte längre gick att ha flera olika "latest news" block med olika fritexttaggningar på samma sida.
  • Åtgärdat ett problem där vissa typer av länkar inte fungerade som de skulle när de låg i länkfältet på en infobox. (Det fungerade om länken låg i bodyfältet)
  • Bilder av filtypen GIF breder inte längre ut sig utanför brödtextfältet på sidor eller i boxar.

  2021-04-15

  • Om man gjorde en sökning som slutade med kolon och därefter siffror, så laddades bara sidan om. Detta är nu åtgärdat.

  2021-04-09

  • "Adjust height to surrounding content" i image boxar slutade fungera som det skulle vid senaste uppdateringen, men är nu åtgärdat igen.
  • Den som besöker webbplatserna med webbläsaren Internet Explorer kommer nu att informeras om att webbplatsen inte stöder Internet Explorer. 
  • Det är nu möjligt att välja rubriksnivå (T.ex. H2, H3) på rubriken i kontaktboxar, av tillgänglighetsskäl.
  • Nu syns titeln på Image boxar när man redigerar en carousel. 
  • Sidor som innehåller "ogiltiga tecken" (som exempelvis å, ä och ö) i sin URL går nu att editera. 

  2021-03-23

  • Det är nu möjligt att stänga exempelvis huvudmenyn med Esc-knappen istället för att behöva använda musen.
  • Användare som har Javascript avstängt eller blockerat i sin webbläsare, kommer nu att informeras om att detta behöver vara aktiverat för att alla funktioner på webbplatsen ska fungera.
  • Åtgärdat ett problem att länkar i genvägsmenyn inte visades om det fanns en annan länk på samma nivå som "LEFT SHORTCUT MENU" eller "RIGHT SHORTCUT MENU" i menystrukturen.
  • Tagit bort en felaktig pil som kunde visas i elementet "Select" i webbformulär. 

  2021-03-18

  • Åtgärdat att bilder inte syntes i bodyfältet i redigeringsläget för nya textboxar och infoboxar.
  • Knapparna "Förgående" och "Nästa" i webbformulär med flera sidor är nu placerade bättre i mobilvy.
  • Åtgärdat ett problem att det inte gick att fälla ut alla länkar i sidfoten i mobilvy.

  2021-03-16

  • Åtgärdat att e-postadresser i organisationsvisningar inte visades korrekt.

  2021-03-09

  • Kartor fungerar igen på organisationssidor.
  • Åtgärdat att flera taggar skapades med samma namn, om man laddade upp flera filer samtidigt med samma tagg.
  • Nu kan personer med behörigheten "Site editor" skapa, redigera, radera och se resultat från alla webforms och webform pages.
  • Det är nu möjligt att ha accordion och infobox i "More information" delen i utbildningspresentationer.
  • Det är nu möjligt att navigera till kryssrutan i sökrutan med tangentbordet, för att rensa sökfältet.
  • Man kan nu komma till en lucatvisning för en person genom att skriva in Lucat-ID i URL:en. Till exempel https://www.medarbetarwebben.lu.se/lucat/user/rekt-jsk.
  • Åtgärdat att det inte gick att redigera textfälten i länkverktyget när man redigerade en infobox via bland annat personlig sida.
  • Det ska nu gå snabbare att öppna personliga sidor.

  2021-03-04

  • Om man har en "Latest news" box som är filtrerad på en kategori, så går nu länken till fler nyheter till en sida med fler nyheter från just den kategorin.
  • Bakåtknappens klickyta i karusell (bildspel) täcker inte längre texten i bildspelet. 
  • Nu läggs inte timestamp (i form av många siffror) längre till i filnamn när man laddar upp flera filer på en gång.

  2021-03-02

  • Det är nu möjligt att välja file tags när man laddar upp flera filer samtidigt.
  • Det är nu möjligt att lägga till kontaktboxar i artiklar.

  2021-02-25

  • Nu visas "Sök på denna webbplats" i sökrutan på webbplatserna. 
  • Nu är det möjligt att lägga till länk till andra språk på Webform pages. 
  • Det är nu möjligt att välja vilken rubriksnivå titlar i Accordion ska ha (ur ett tillgänglighetsperspektiv).
  • Åtgärdat att vissa element i webbformulär visade * istället för texten "obligatorisk". 
  • Åtgärdat ett problem att det inte gick att ladda upp flera filer med samma namn genom multiuppladdningen.

  2021-02-23

  • Filnamn som innehåller stora bokstäver behåller nu dessa då flera filer laddas upp samtidigt.
  • Nu visas publiceringsdatum även på artiklar där "published by" inte är ifyllt.
  • Fixat så att länkar som visas då man redigerar webbformulär nu syns tydligare.
  • Åtgärdat att teckenräknaren räknade Å, Ä och Ö som två tecken i short lead på artiklar.

   2021-02-18

   • Nu har site admins behörighet att exkludera sidor från söken.

   2021-02-16

   • Fixat marginalen kring länken till annat språk i sidhuvudet, så att den ser bra ut även i mobilvy. 
   • Nu registreras "usage" på filer som är länkade på sajten med Link-verktyget. 

   2021-02-11

   • Åtgärdat att sajternas titel inte längre ledde till startsidan.
   • Åtgärdat att mailadress som innehöll bokstäverna "dot" i följd visades som "." i sökfunktionens listning.
   • Nu går det att avläsa "usage" på filer som är länkade till via Link-verktyget.

   2021-02-09

   • Om en bild med bildtext är länkad, så blir inte längre bildtexten understruken i textboxar.
   • Åtgärdat ett problem att headern inte längre visades på sajter som inte hade någon huvudmeny.

   2021-02-04

   • Åtgärdat att det inte gick att flytta element i vissa webbformulär. 
   • Bilder visas nu korrekt när man redigerar textboxar.
   • Åtgärdat att det blev för litet avstånd mellan bildtext och text under den i vissa fall.

   2021-02-02

   • Fixat ett problem att sekundära kategorier inte längre visades i händelser
   • Fixat ett problem att iframe embed inte fungerade på extramaterial under utbildningssidor.
   • Checkboxar syns nu i inställningarna för sektioner i layoutläget.  
   • Redigeringsknappen syns inte längre i infoboxar på webform pages i fall där det inte ska gå att trycka på knappen.
   • Det finns nu fler möjligheter med tangentbordsnavigering.

   2021-01-28

   • Tidigare hade "utökad" fältet i länkverktyget ingen bakgrundsfärg, så detta fält kunde lägga sig över Spara-knappen vilket resulterade i att man såg Spara-knappen men kunde inte trycka på den. 
   • Nu går det bra att öppna filer i Chrome vars länkar skapats med länkverktyget (interna länkar). 
   • Åtgärdat ett problem att om användare hade versaler i sitt användarnamn hämtades inte rätt info från webbtjänsten.
   • Fixat så att "required message" visas för checkboxar i webbformulär (om fältet är obligatoriskt, men användaren försöker skicka formuläret utan att fylla i den).

   2021-01-26

   • Ett par nya säkerhetsuppdateringar har gjorts.

   2021-01-21

   • Accordionrubriker stängs inte längre automatiskt om användaren öppnar en annan rubrik.
   • Åtgärdat ett problem att felmeddelanden visades om man sparade en bild som migrerats utan filändelse.

   2021-01-19

   • Det är nu möjligt att ha en en vänstermeny på en Webform page.
   • Katalogadmin med namn visas inte längre om en persons verksamhetsroll är dold i Lucat

   2021-01-14

   • Åtgärdat att det saknades ett mellanrum mellan namn och ordet "profil" på personliga sidor. 
   • Action-menyn i Content innehåller nu färre och mer relevanta alternativ, och endast personer med rätt behörighet (admin, site admin, site editor och site writer) ser denna drop down lista. 

   2021-01-12

   • Alt-texten på Lunds universitets logotyp uppe till höger på sajterna är nu mer utförligt skriven.
   • Fixat ett problem att logotypen i sidfoten kunde lägga sig över annan text i sidfoten på läsplattor.