Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning i Drupal

– välj rätt utbildning för dig

Det finns två olika webbaserade utbildningar i Drupal. Så här fungerar det.

Varje webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal har en webbplatsansvarig som har det operativa ansvaret för webbplatsen. Det är också den personen som utser övriga publicister och ser till att de går den obligatoriska utbildningen som vi kräver att alla publicister som vederbörande släpper in i Drupal ska ha genomgått.

Läs mer och anmäl dig till den obligatoriska Drupal-utbildningen för publicister här.

Den som är webbplatsansvarig har den högsta behörigheten på webbplatsen, som bland annat ger möjlighet att ändra i sajtens struktur och att administrera användare. För att få denna behörighet krävs att man går igenom Drupal-utbildningen för sajtadministratörer. Efter att ha gått igenom den utbildningen delar Webbavdelningen ut behörigheten "site admin".

Den som har behörigheten "site admin" kan dela ut alla andra behörigheter, men det är bara Webbavdelningen som kan dela ut behörigheten "site admin".

En webbplats har en (och endast en) webbplatsansvarig – däremot uppmanar vi till att utbilda åtminstone en extra person till behörigheten "site admin", för att det ska finnas en extra resurs vid eventuell sjukfrånvaro och för att ett framtida byte av webbplatsansvarig ska gå smidigt. Då en ny person tar över om webbplatsansvarig efter någon annan, ska den nya personen redan ha genomgått utbildningen till "site admin".

Läs mer och anmäl dig till Drupal-utbildningen för behörigheten "site admin" här.

Utbildning på engelska

För engelsktalande sajtadministratörer och webbpublicister finns även en engelsk variant av utbildningen.

Läs mer om den engelska Drupal-utbildningen här.