Webbtillgänglighet

På de här webbsidorna får du en introduktion till vad webbtillgänglighet är och varför det är viktigt att universitetets webbplatser och webbaserade system (exempelvis Canvas) är tillgängliga för alla. Du hittar även stöd för att komma igång med webbtillgänglighet och skapa tillgängligt innehåll.

Introduktion till webbtillgänglighet

Nedan hittar du en kort introduktionsfilm om webbtillgänglighet och varför det är viktigt att våra webbplatser är tillgängliga.

Information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett till exempel funktionsnedsättning.

Statistik

Enligt organisationen Funka räknar man med att cirka 10-20 procent av befolkningen i västvärlden har någon form av funktiosnedsättning. Därtill tillkommer personer som har tillfälliga eller situationsberoende funktionsnedsättningar.

Ibland kan det vara bra att ha siffror på hur många människor som påverkas av tillgänglighetsproblem.

Statistik över antalet personer som påverkas av bristande tillgänglighet - funka.com

Simulera olika användargruppers upplevelse

För att få en bild av hur besökare med olika funktionsnedsättningar upplever din webbplats kan du använda dig av en simulator. Ett exempel på simulator är Funkify, som är ett tillägg du kan installera i webbläsaren Chrome. Med hjälp av Funkify kan du till exempel uppleva din webbplats så som en färgblind person kan uppleva den, eller en person som har dyslexi.

Stöd i ditt webbtillgänglighetsarbete