Skapa en tillgänglighetsredogörelse

På alla webbplatser (en webbplats har en egen domän, till exempel sam.lu.se) ska det finnas en tillgänglighetsredogörelse och ett kontaktformulär så att besökare kan anmäla brister i tillgängligheten.

Om tillgänglighetsredogörelsen

Det ska vara enkelt för besökaren att hitta länken till redogörelsen, placera därför gärna länken i webbplatsens sidfot.

Tillgänglighetsredogörelsen ska bland annat innehålla en beskrivning av det innehåll som är otillgängligt på webbplatsen samt en länk till ett kontaktformulär där besökaren kan meddela brister. Det är viktigt att se till så att de synpunkter som kommer in via kontaktformuläret sedan tas om hand och åtgärdas.

Redogörelsen ska vara publicerad senast 23 september 2020 och hållas uppdaterad.

Exempel på tillgänglighetsredogörelse och kontaktformulär

På svenska

På engelska

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Utgå från våra exempel på redogörelser och komplettera med information som rör din webbplats. Du behöver ha med följande information:

 • Webbplatsens adress (URL).
 • Organisatorisk tillhörighet.
 • Hur tillgänglig är webbplatsen? Använd en av de två formuleringarna nedan.
  • "Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen."
  • "Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information."
 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet. Använd en av de tre formuleringarna nedan.
  • "Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service."
  • "Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan."
  • "Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan."
 • Beskrivning av eventuella brister i tillgängligheten.
 • Vilken metod som har använts för att testa webbplatsen och datum för när testet gjordes.
 • Datum för när webbplatsen lanserades (kontakta personen som är ansvarig för ditt publiceringsverktyg om du behöver hjälp med uppgiften).
 • Datumet för när tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast.

Tillgänglighetsbrister i Drupal 7 och 8

Drupal 7

Det finns ett antal tillgänglighetsproblem i Drupal 7 som du själv inte kan åtgärda. Därför behöver du ange följande i din redogörelse:

 • Vissa formulär saknar etiketter. WCAG 1.1.1 (A)
 • Mobil meny innehåller tomma länkar. WCAG 2.4.4 (A)

Drupal 8

I Drupal 8 behöver du själv inte ange de tillgänglighetsproblem som du inte kan påverka. Detta sköts automatiskt i Drupal 8.